top of page

Земельні торги

Обновлено: 19 февр. 2022 г.

Земельні торги – конкурентний спосіб продажу земельних ділянок або прав на них, що має безперечні переваги для територіальної громади, оскільки успішно проведені земельні торги – істотне збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Звичною формою для підготовки та проведення земельних торгів для більшості громад була "класична" форма, де всі учасники та організатор збираються в приміщенні органу місцевого самоврядування для проведення торгів.

Однак, технології розвиваються, цифровізація все більше проникає в усі сфери нашого життя, що безпосередньо призвело до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони» №1444-IX від 18.05.2021 року та прийняття Кабінетом міністрів України Постанови «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» №1013 від 22 вересня 2021 року, якими формат проведення земельних аукціонів змінився з "класичного" на електронний.

Як проводяться електронні земельні аукціони?

Земельні торги проводяться в єдиній електронній торговій системі, яка знаходиться у державній власності, функціонує та адмініструється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Це убезпечує від зовнішнього втручання у хід торгів.

Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет. Таке проведення земельних торгів дозволяє віддалений доступ учасників.

Хто може бути організатором земельних аукціонів? Фізична або юридична особа – власник земельної ділянки. Верховна Рада АРК, Рада міністрів АРК, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію відповідно права державної чи комунальної власності на земельні ділянки.

Єдиний державний портал земельних торгів – гарантія їх прозорості Розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з усіма додатками автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів. За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть публікуватися в електронних та друкованих засобах масової інформації.

Гарантія від зловживань на земельних торгах Розмір гарантійного внеску учасника аукціону не може бути меншим від 30% стартової ціни продажу земельної ділянки або 30% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Такий розмір гарантійного внеску унеможливлює участь у аукціонах підставних учасників. Унеможливлення фальсифікації результатів електронного земельного аукціону Протокол про результати земельного аукціону з визначенням його переможця оприлюднюється в день завершення торгів відразу по їх завершенню.

Протокол оприлюднюється в електронній торговій системі із цифровими підписами організатора та переможця і є доступним громадськості через мережу Інтернет.


Як прийняти участь в земельних торгах ?

1. Зареєструватись на електронному майданчику.

2. Обрати необхідні торги та подати через особистий кабінет в електронній торговій системі:

а) заяву про участь у земельних торгах;

б) для юридичної особи - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники юридичної особи, у статутному капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності; для громадянина України, фізичної особи - підприємця - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта; для іноземних громадян та осіб без громадянства - інформацію про прізвище, власне ім’я та по батькові, громадянство іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином якої є особа, копію документа, що посвідчує особу. Копії зазначених документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.

3. Виконавець забезпечує перевірку відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах встановленим вимогам, та в разі її відповідності автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату й час її подання, реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає йому аукціонний вхідний квиток.

4. Після отримання аукціонного вхідного квитка учасник не пізніше 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів, додає його до своєї заяви про участь та завантажених документів у системі електронних торгів. Аукціонний вхідний квиток є підставою для здійснення або анулювання учасником цінової пропозиції під час електронних земельних торгів.

5. Прийняти участь в аукціоні. Час початку електронних земельних торгів зазначається в оголошенні про їх проведення та не може бути встановлено раніше 9 год. 00 хв. та пізніше 12 год. 00 хвилин. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.

6. У разі виграшу – підписати електронний протокол за допомогою ЕЦП та договір купівлі-продажу/оренди/суперфіцію/емфітевзису земельної ділянки в електронному та в паперовому вигляді. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується та реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять.

Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

Якщо у вас виникли запитання, їх у комментарі.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до мене написавши в особисті повідомлення. Натискай кнопку "Зв'язатися".

Zemel'nі torgi

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page