top of page

Застереження про форс-мажорні обставини: що враховувати?

Війна вже змушує суб’єктів господарювання переглядати договірні відносини, і перегляд положень про форс-мажор або обставини непереборної сили - один із важливих пунктів плану. Тепер можна забути про шаблонні застереження про форс-мажор і врахувати судову практику щодо застосування таких положень упродовж останніх 8 років. У нинішніх реаліях війна як форс-мажор вже не буде безумовною підставою для звільнення від відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання зобов’язань, особливо щодо договорів, укладених після 24.02.2022. Укладаючи будь-який договір в період військової агресії, сторони мають усвідомлювати всі можливі наслідки.

Як правило, при розробці договорів більшість з нас не звикли приділяти достатньої уваги положенням про форс-мажорні обставини. Таке застереження в договорі сприймалося як формальність, а іноді взагалі було відсутнім. Проте такі події, як проведення АТО, COVID-19 та наше сьогодення – війна в Україні, призводять до змін в договірних відносинах та вимагають від нас більш ретельної розробки положень про форс-мажори. 

 Навіщо застереження про форс-мажор в договорі?

Не всі питання, що стосуються форс-мажорних обставин, врегульовані законодавством. Наприклад, законодавчі норми не дають підстав для розірвання договору через обставини непереборної сили, навіть якщо такі обставини тривають роками. Також це стосується строків, форми та способів повідомлення про настання форс-мажору. Тому чітко регламентоване застереження про форс-мажорні обставини допоможе Вам мінімізувати втрати в майбутньому та захистити свої права. 

          Що необхідно врахувати при розробці застережень про форс-мажори?

1. У законодавстві використовуються як поняття "форс-мажорні обставини", так і "обставини непереборної сили". Рекомендуємо в договорі прописувати "форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)";

2. Визначити перелік обставин, які сторони вважають форс-мажорними обставинами та яким документом засвідчується форс-мажор (сертифікат торгово-промислової палати). Можна вказувати конкретні випадки, наприклад, як тимчасова окупація території, де знаходиться земельна ділянка або підприємство.

           Нагадуємо, що в законодавстві міститься перелік обставин, які не визнаватимуться форс-мажором навіть за умови віднесення їх договором до обставин непереборної сили. Зокрема, це фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти тощо.

3. Строк дії форс-мажорних обставин та права сторін в разі дії форс-мажору понад цей строк. Це пов'язано з тим, що форс-мажорні обставини можуть тривати роками та унеможливлювати здійснення діяльності. Тому можна зазначити, що якщо форс-мажорні обставини (обставин непереборної сили) тривають понад, наприклад, п'ять місяців, сторони мають право розірвати договір.

4. Форма, спосіб та строки повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору. Задля мінімізації непорозумінь, краще встановити декілька можливих форм повідомлення (рекомендованим листом, електронною поштою).

5. На Ваш розсуд можна вказати наслідки несвоєчасного повідомлення. Дуже часто в договорах зазначають, що сторона, яка не повідомила іншу про настання форс-мажорних обставин, втрачає можливість посилатись на такі обставини як на підставу для звільнення від відповідальності.

6.  Вказати положення про звільнення від відповідальності на час дії форс-мажорних обставин, а також можна визначити особливості виконання зобов'язань на період дії форс-мажору.

  Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до мене, написавши в особисті повідомлення.

121 просмотр0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page