top of page

Які права та обов’язки мають орендодавець та орендар?

Загальні права та обов’язки, які мають орендар та орендодавець, визначені ст. ст. 95, 96 Земельного кодексу України та ст. ст. 24, 25 Закону України «Про оренду землі».

Права орендодавця

 Орендодавець має право вимагати від орендаря:

▪️використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

▪️дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

▪️дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

▪️своєчасного внесення орендної плати.

 Обов’язки орендодавця

▪️передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

▪️при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

▪️не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

▪️відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

▪️попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

 При цьому при укладенні договорів оренди землі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, останні повинні до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 Права орендаря

 ▪️самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

▪️за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

▪️отримувати продукцію і доходи;

▪️здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

Обов’язки орендаря

 ▪️приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

▪️виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

▪️дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

▪️у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

 Крім того, відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України орендарі зобов'язані:

▪️забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу;

▪️додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

▪️своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;

▪️не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

▪️підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

▪️своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

▪️дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

▪️зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.


Спеціалісти Земельного фонду України допомагають людям у вирішенні таких ситуацій грамотно складеними листами, які завжди мають відмінний результат.

Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

428 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page