top of page

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

Кабінет  Міністрів зможе своїм рішенням вилучати із постійного користування державних підприємств, установ, організацій без суду та без їхньої згоди та без згоди органів, до сфери управління (відання) яких вони належать, земельні ділянки сільськогосподарського призначення з наступною їх передачею іншим державним підприємствам. Відповідні зміни передбачає ухвалений Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки (законопроект 7588). Наразі його направили на підпис Президенту. Слід зазначити, що Головне юридичне управління висловило до проекту низку зауважень, які стосувалися зокрема того, що окремим суб'єктам господарювання, на думку експертів ГЮУ, фактично будуть надані значні переваги в отриманні земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду на 50 років. Зауваження викликала і відсутність запобіжників, обмежень щодо обсягу надання земельних ділянок одній юридичній особі, вимог до юридичних осіб – набувачів земельних ділянок, умов використання ними земельних ділянок, що може, за словами ГЮУ, створити значні ризики концентрації і монополізації великих площ земельних ділянок державної власності окремими суб'єктами господарювання.

Отже, суттєві зміни внесені до статті 149 Земельного кодексу.

Тепер вона передбачає, що вилучення земельних ділянок може здійснюватися без згоди землекористувачів та без суду у випадках, передбачених абзацом 2 ч .2.

А саме, змінами до абз. 2 ч. 2 ст. 149 передбачається, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за рішенням Уряду можуть вилучатися з постійного користування державних підприємств, установ, організацій без їхньої згоди та без згоди органів (організацій), до сфери управління (відання) яких вони належать, і передаватися у постійне користування іншим державним підприємствам.

У разі вилучення Кабміном земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які належать закладу освіти, установі, організації, підприємству системи освіти, що перебуває у державній власності, на праві постійного користування, площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які залишаються у такої юридичної особи після вилучення, не може становити більше 100 гектарів.

Але ці норми абзацу 2 ч. 2 не поширюються на вилучення Кабінетом Міністрів земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності з постійного користування державних підприємств, установ, організацій Національної академії наук України, а також на вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності з постійного користування військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил України, інших військових формувань.

Вилучення земельних ділянок з постійного користування державного підприємства, установи, організації не припиняє права власності держави на такі земельні ділянки.

Також вносяться зміни до Закону «Про управління об’єктами державної власності», який доповнюється новою статтею 11-5 «Особливості передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, до сфери управління інших органів».

Відповідно до неї Уряд приймає рішення про передачу до сфери управління центральних органів виконавчої влади цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Передача здійснюється без погодження з державним підприємством, цілісний майновий комплекс якого передається, а також з органом, уповноваженим управляти державним майном, або галузевою академією наук, іншими установами та організаціями, яким державне майно передано у безоплатне користування. Але ці положення не поширюються на передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій Національної академії наук, а також на передачу цілісних майнових комплексів військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Міноборони України, ЗСУ, інших військових формувань.

Змінами до статті 24 Земельного кодексу визначається, що державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної і комунальної власності у постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також у випадках, передбачених ч. 4 статті 92 Земельного кодексу. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть орендувати земельні ділянки усіх форм власності.

В свою чергу, новою ч. 4 ст. 92 передбачено, що передача земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності у постійне користування дозволяється лише для будівництва та обслуговування об’єктів нерухомого майна (будівлі, споруди), а також у випадках передачі у постійне користування державному, комунальному підприємству, установі, організації земельної ділянки, вилученої із постійного користування іншого державного, комунального підприємства, установи, організації.

Нагадаємо, до змін (у чинній поки редакції норми статті 24 ЗК) визначено, що державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації можуть орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб.

У Земельному кодексі також з’явиться нова стаття 120-1 «Перехід права на земельну ділянку у разі перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі».

Відповідно до неї земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником, на праві оренди строком на 50 років.

Орендна плата в такому разі встановлюється у розмірі не менше 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки не проведено – не менше 12 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або області.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення державного підприємства (далі – АТ, ТОВ), звертається до органу виконавчої влади з клопотанням про передачу в оренду земельної ділянки державної власності, що належала державному підприємству на праві постійного користування.

Рішенням про надання земельної ділянки державної власності в оренду також здійснюється припинення права постійного користування такою земельною ділянкою.

Якщо ці АТ, ТОВ протягом одного року з дня його державної реєстрації не звернулося у встановленому законодавством порядку до органу виконавчої влади, що здійснює розпорядження земельною ділянкою державної власності, яка належала державному підприємству на праві постійного користування, з клопотанням про передачу її в оренду, право постійного користування такою земельною ділянкою (крім земельної ділянки, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) припиняється на підставі рішення зазначеного органу виконавчої влади (із залишенням її у державній власності), а земельна ділянка (щодо земель сільськогосподарського призначення – право її оренди) виставляється на земельні торги.

Положення цієї статті не поширюються на випадки, якщо господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, відповідно до цього Кодексу може набувати земельну ділянку на праві постійного користування.

Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), а також передача АТ, ТОВ, в суборенду земельних ділянок державної власності, що були передані зазначеним господарським товариствам в оренду відповідно до статті 120-1 ЗК, здійснюються на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) у випадках та порядку, встановлених главою 21 ЗК.

Передача в суборенду земельних ділянок державної власності, які орендуються АТ, ТОВ, у постійному користуванні якого перебували такі земельні ділянки, здійснюється виключно на земельних торгах.

Земельні торги з набуття права суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, яка перебуває в оренді АТ, ТОВ, можуть бути проведені не раніше 1 січня 2024 року.

Відповідно, у Законі «Про оренду землі» визначили, що строк суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, яка передається на земельних торгах в суборенду АТ, ТОВ, яка була передана зазначеному господарському товариству в оренду відповідно до статті 1201 Земельного кодексу України, не може становити більше 14 років, а для земельних ділянок, переданих в суборенду для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду), – більше 25 років.

Плата за суборенду земельної ділянки державної власності, що орендується АТ, ТОВ, у постійному користуванні якого перебувала така земельна ділянка, визначається за результатами земельних торгів і сплачується орендарю в порядку, визначеному договором суборенди земельної ділянки.

У разі дострокового припинення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, орендарем якої є АТ, ТОВ, у постійному користуванні якого перебувала така земельна ділянка, суборендар такої земельної ділянки має право на укладення договору оренди такої земельної ділянки на строк, що залишився до закінчення строку договору суборенди. У такому разі орендна плата має дорівнювати платі за суборенду, а інші умови договору оренди мають відповідати умовам договору суборенди. Передача такої земельної ділянки іншим особам, її поділ або об’єднання з іншими земельними ділянками, а також зміна її цільового призначення до укладення договору оренди з колишнім суборендарем забороняються.

Також внесені зміни до Господарського кодексу.

Зокрема, тепер у ст. 74 визначено, що державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До змін дана стаття визначала, що державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.

Джерело sud.ua

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

369 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page