top of page

Чи є незнання спадкоємцем за законом про смерть спадкодавця поважною причиною

Чи є незнання спадкоємцем за законом про смерть спадкодавця поважною причиною пропуску строку на прийняття спадщини?


Ухвала КЦС від 16.08.2023 у справі № 638/16540/20


70. Спадкодавець не є «майном» чи «активом» спадкоємців, яким вони по аналогії із дією принципу «власність зобов'язує» мають цікавитись життям спадкодавця так само як і станом власного майна (активів). Законодавство, у тому числі спадкове, наділяє осіб інструментами реагування на певні взаємостосунки між ними, які можуть знаходити своє вираження у реалізації волі спадкодавця щодо спадкоємців та сприйнятті цієї волі останніми (заповіт, усунення від права на спадкування, відмова від прийняття спадщини, відмова від прийняття спадщини на користь іншої особи тощо), але у широкому розумінні не формує ці стосунки (правовідносини) між особами, не обмежує характер цих стосунків (правовідносин) та не встановлює особам рамки цих стосунків (правовідносин). Зокрема, спадкоємцями можуть бути як особи, які проживали із спадкодавцем (мали тісні родинні зв'язки), так і ті, що не проживали з ним, або взагалі не були пов'язані родинними зв'язками (у тому числі юридичні особи при спадкуванні за заповітом).


73. У ситуації, коли спадкоємець не знає про факт смерті спадкодавця та виникнення у нього певних обов'язків у разі свідомого прийняття або відмови від прийняття спадщини, дії будь-якого іншого спадкоємця, який вживає заходів для того, щоб зазначений спадкоємець і не міг дізнатися про відповідний факт з метою усунення його від спадкування, мають ретельно вивчатися судами, а узагальнений висновок про те, що не знання про смерть спадкодавця не є поважною причиною пропуску строку на подання заяви про прийняття спадщини, перетворюється на підставу зняття з суду обов'язку відповідного дослідження обставин справи та інструмент потурання судом такій недобросовісній особі у порушенні вимоги правових норм, зокрема статті 13 ЦК.


81. ВС вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування ч. 3 ст. 1272 ЦК у контексті добросовісної необізнаності спадкоємця про смерть спадкодавця, викладеного у постановах ВС від 01.06.2022 в справі № 148/1805/20, від 21.04.2022 у справі № 296/12109/18, від 12.04.2021 у справі № 589/1863/13-ц, від 17.03.2021 у справі № 638/17145/17, від 11.11.2020 у справі № 750/262/20, від 25.04.2019 у справі № 761/794/15-ц, від 13.12.2018 у справі № 459/295/16-ц.


82. Незнання спадкоємцем про факт смерті спадкодавця, у тому числі через приховування цього факта від спадкоємця іншими спадкоємцями, може бути поважною причиною пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини, якщо цей необізнаний спадкоємець діє добросовісно та з моменту отримання інформації про смерть спадкодавця у розумні строки (які не повинні перевищувати шести місяців) звертається до суду з позовом про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.


Окрема думка судді КЦС від 16.08.2023 у справі № 638/16540/20


За конкретних фактичних обставин кожної справи, пропуск  строку для прийняття спадщини  має оцінюватися з урахуванням тривалості такого пропуску та загальних засад цивільного законодавства, таких як справедливість, добросовісність та розумність. За одних фактичних обставин справи, незнання про смерть спадкодавця в сукупності з усіма іншими доказами, суд може визнати поважною причиною пропуску строку. При цьому необхідно враховувати ступінь споріднення, відносини, що склалися між спадкоємцем і спадкодавцем, а також іншими членами сім`ї.


Загальноприйнятим в українському суспільстві є те, що дорослі діти мають цікавитися життям своїх батьків, провідувати їх, телефонувати, в урахуванням того, що сучасні засоби зв`язку дають можливість це робити. Загальний висновок про те, що незнання про смерть спадкодавця є поважною причиною пропуску строку звернення із заявою про прийняття спадщини, може призвести до необґрунтованого задоволення позовів в цій категорії справ. Тлумачення терміну «поважна причина», вжитого у ч. 3 ст. 1272 ЦК має здійснювати суд першої інстанції в контексті конкретних фактичних обставин кожної цивільної справи.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

     Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

273 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page