top of page

Порядок створення сімейних фермерських господарств.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про Фермерське господарство» - Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.


Законодавство передбачає дві форми існування сімейного фермерського господарства:

1) як юридична особа (п. 4, 5 ст. 1 ЗУ «Про ФГ»);

2) без набуття СФГ статусу юридичної особи (при цьому голова СФГ реєструється як фізична особа-підприємець (ст. 8-1 ЗУ «Про ФГ»).

Які особливості має Сімейне фермерське господарство порівняно з ФГ?


Сімейне Фермерське господарство може бути зареєстроване як юридична особа так і без статусу юр. особи., але за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Тобто, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи діє на підставі не статуту, а спеціального договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї;

Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства;

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі;


Хто має право на створення фермерського господарства?

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.


Який порядок створення Сімейного фермерського господарства має такий порядок (без статусу юридичної особи):

1) Фізичній особі спільно з членами її сім'ї в письмовій формі потрібно укласти Договір про створення сімейного фермерського господарства і потім за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства нотаріально посвідчити даний договір. А у разі одноосібного ведення такого господарства в письмовій формі складається Декларація про створення сімейного фермерського господарства.

Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;

порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;

правовий режим спільного майна членів господарства;

порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;

порядок вступу до господарства та виходу з нього;

трудові відносини членів господарства;

прізвище, ім'я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв'язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);

інші положення, що не суперечать чинному законодавству.


Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з якою можливо ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#Text

2) Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.


Щодо створення сімейного фермерського господарства як юридичної особи. То даний варіант актуальний для великих господарств. Для створення юридичної особи засновник повинен отримати право на використання земельної ділянки (купити його / взяти в оренду) (якщо в нього відсутні земельні ділянки) та звернутися до державного реєстратора.

Реєстрація проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


32 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page