top of page

Види документації із землеустрою

Відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій» надано вичерпний перелік документацій із землеустрою, який можна розробляти.

Зупинимся на самих поширених документаціях із землеустрою це:

- проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Склад та зміст вказаної документації із землеустрою, визначено в статті 50 Закону України «Про землеустрій».

Складаються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі формування нової земельної ділянки, або зміни цільового призначення земельної.

Хочу зазначити, складання проекту землеустрою у разі зміни цільового призначення повинно здійснюватися з урахуванням вимог пункту 4 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

який звучить так: «зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється».

Розробляється проект землеустрою на підставі клопотання Замовника такої документації та на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом).

Пунктом 3 статті 123 Земельного кодексу України встановлено:

«У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки».

Тобто це принцип «мовчазної згоди». В деяких землевпорядних організаціях та радах ОТГ з острахом дивляться на вказаний варіант розроблення та затвердження проекту землеустрою.

Ще раз нагадую, що такий варіант розроблення проекту землеустрою має такі ж законні підстави як і на підставі рішення чи розпорядження відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення (тобто дозвіл тут не потрібен, але вимоги пункту 4 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності мають бути враховані).

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджений в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Склад та зміст вказаної документації із землеустрою, визначено в статті 55 Закону України «Про землеустрій».

У разі якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність чи користування, така технічна документація розробляється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України (у випадках, передбачених законом).

У вказаній статті зазначено два випадки, коли технічна документація із землеустрою розробляється без дозволу органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у разі передачі земельних ділянок:

а) у власність чи користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку;

б) у користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, що перебуває в постійному користуванні підприємств, установ, організацій, на якій розташоване нерухоме майно (будівля, споруда), яке є об’єктом державно-приватного партнерства (концесії). Така технічна документація розробляється на замовлення державного партнера (концесієдавця).

Відповідно до пункту 14 статті 186 Земельного кодексу України технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується:

- органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності;

- власником земельної ділянки, у разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності.

З приводу вказаної теми та інших тем, які стосуються земельних відносин, ви завжди можете звернутися до фахівців Земельного фону України та отримати зважену, обґрунтовану та актуальну відповідь, консультацію чи пораду.65 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page