top of page

Зміна керівника підприємства-орендаря як підстава для розірвання договору оренди землі

У статті 31 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

  Цивільним законодавством не передбачено такої підстави для розірвання договору оренди, як зміна керівника підприємства-орендаря, проте не варто забувати про універсальний принцип «свободи договору», який передбачає, що сторони мають право визначати свої умови та підстави для розірвання договору.

       Постановою від 16.06.2021 р. у справі № 375/278/20 КЦС ВС  скасував рішення судів попередніх інстанцій та розірвав договір оренди земельної ділянки з підстави зміни директора підприємства-орендаря.

      Позивач (орендодавець) звернувся до суду для розірвання договору оренди землі з юридичною особою-орендарем у зв’язку зі зміною керівника підприємства, оскільки у п. 8.6. договору сторони погодили, що зміна директора підприємства-орендаря є підставою для розірвання цього договору.

      Суди першої та апеляційної інстанції відмовили орендодавцю та зазначили, що захисту підлягає порушене, невизнане або оспорюване право, проте орендодавець, на їхню думку, не довів того, що від зміни керівника орендаря змінилася суть правовідносин сторін, розмір чи порядок виплати орендної плати та інші обставини, внаслідок яких орендодавець зазнав шкоди та значною мірою позбувся того, на що розраховував під час укладення договору.

      Однак Верховний Суд з такою позицією не погодився та зазначив, що до загальних засад цивільного законодавства належить свобода договору (пункт 3 частини першої статті 3 ЦК України) .

      Тлумачення пункту 3 частини першої статті 3 та статті 627 ЦК України свідчить, що свобода договору має декілька складових, зокрема, свобода укладання договору, вибору контрагента, виду договору, визначення умов договору.

        Згідно із частиною першою статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

      Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).            

    Згідно пункту 8.3 договору оренди земельної ділянки договір може бути припинений достроково за взаємною згодою сторін або на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених законодавством України та цим договором, а в пункті 8.6. договору сторони погодили, що зміна директора підприємства-орендаря є підставою для розірвання цього договору.

   Тобто наведеними умовами договору передбачена можливість його розірвання на вимогу однієї із сторін та визначенні підстави для такого розірвання, без необхідності встановлення будь-яких інших передумов, зокрема істотного порушення договору. Положення пунктів 8.3., 8.6. договору були погоджені сторонами на власний розсуд, не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, не змінені та не визнані недійсними, а тому є обов`язковими для виконання сторонами правочину

      Таким чином, зміна керівника підприємстваможе бути підставою для розірвання договору, якщо сторони про це зазначили в самому договорі.

      💡Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

328 просмотров0 комментариев

Comentarios


bottom of page