top of page

Закон № 2698

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" № 2698-IX від 19.10.2022 року (далі – Закон України)

Передбачає:

- скасування надання органом служби безпеки України спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану (підпункт 19 пункту 27 розділу Х "Перехідні Положення" ЗКУ - виключено);

 

- скасування заборону щодо формування земельних ділянок с/г призначення (підпункт 6 пункту 27 розділу Х "Перехідні Положення" ЗКУ - виключено);

 

- скасування заборону щодо земельних торгів земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності не проводяться. (підпункт 7 пункту 27 розділу х "перехідні положення" ЗКУ - виключено);

 

- скасування автоматичного поновлення договорів, які закінчились після введення воєнного стану (Вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану до набрання чинності Закону України;

 

- державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за договорами оренди, суборенди земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, поновленими під час воєнного стану без внесення відомостей про це до Державного реєстру прав у випадках, визначених підпунктом 1 пункту 27 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (у редакції, яка діяла до набрання чинності Закону України) та  припинення таких договорів здійснюється з урахуванням пунктів 27-29 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України;

 

- в період воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом;

 

- до земель сільськогосподарського призначення належать несільськогосподарські угіддя ("землі під об’єктами виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції);

 

- виключення з земельного кодексу України відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та внесення змін щодо відшкодування втрат лісогосподарського виробництва;

 

- у разі зміни цільового призначення земельної ділянки лісогосподарського призначення у випадках, для яких цим Кодексом передбачено звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, протягом п’яти років зміна цільового призначення такої земельної ділянки для інших цілей допускається за умови відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, від відшкодування яких був звільнений землевласник (землекористувач), крім зміни цільового призначення земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності. Положення цієї частини поширюються також на випадки зміни цільового призначення земельних ділянок, утворених внаслідок поділу, об’єднання земельних ділянок лісогосподарського призначення, цільове призначення яких було змінено із звільненням від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва;

 

- центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, надано повноваження стосовно  звернення до суду з позовами про визнання недійсними угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок державної, комунальної власності;

 

- внесення змін щодо викупу земельних ділянок державної та комунальної власності, а саме:

мають право на купівлю таких земельних ділянок без проведення земельних торгів:

громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою державної чи комунальної власності

юридичні особи, яким на момент набрання чинності ЗаконуУкраїни  належало право постійного користування земельними ділянками державної чи комунальної власності, та які відповідно до статті 92 цього Кодексу не можуть набувати земельні ділянки на праві постійного користування

орендарі земельних ділянок, які набули право оренди земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів"

громадяни України - спадкоємці громадян, яким належало право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної чи комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства (крім випадків, якщо такі земельні ділянки були передані у власність чи користування фізичним або юридичним особам).

- купівля земельних ділянок відповідно до цього пункту здійснюється за ціною, що дорівнює:

- нормативній грошовій оцінці земельної ділянки – для земельсільськогосподарського призначення

- експертній грошовій оцінці земельної ділянки - для земельнесільськогосподарського призначення

У разі купівлі земельної ділянки її покупець має право на розстрочення платежу із сплати ціни земельної ділянки з рівним річним платежем з урахуванням індексу інфляції, за умови встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування земельної ділянки до повного розрахунку покупця за договором купівлі-продажу.

Строк розстрочення платежу становить, якщо покупець не ініціює встановлення меншого строку

 10 років - щодо земель сільськогосподарського призначення;

 30 років - щодо земель несільськогосподарського призначення.

У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

право на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення юридичні особи набувають відповідно до цього пункту з 1 січня 2024 року.

- передбачено державну реєстрації  права оренди земельної ділянки (крім випадків, якщо договір оренди земельної ділянки укладений у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України). У разі призупинення на всій території України функціонування Державного земельного кадастру договір оренди земельної ділянки, що передається в оренду постійним користувачем, емфітевтом відповідно до цього підпункту, укладається в електронній формі. Такий договір оренди земельної ділянки, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору оренди земельної ділянки підлягають державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією в порядку, визначеному підпунктом 10 цього пункту;

 

- право оренди земельної ділянки, яке виникає відповідно до цього підпункту у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України не підлягає державній реєстрації. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації договору оренди землі.

 

Орендар земельної ділянки, переданої йому в оренду відповідно до підпункту 8 пункту 27 цього розділу до набрання чинності Закону України зобов'язаний протягом двох місяців з дня набрання чинності зазначеним законом подати заяву про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки, а якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру – також заяву про державну реєстрацію земельної ділянки. У разі якщопротягом трьох місяців з дня набрання чинності цим абзацом право оренди земельної ділянки не зареєстровано,договір оренди земельної ділянки вважається припиненим.

 

Орендар, суборендар, якому передано право оренди, суборенди земельної ділянки відповідно до підпункту 9 пункту 27 цього до набрання чинності ЗаконуУкраїни, зобов’язаний протягом двох місяців з дня набрання чинності зазначеного Закону подати заяву про державну реєстрацію права оренди, суборенди земельної ділянки, а якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру, заяву про державну реєстрацію земельної ділянки. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності вказаного абзацу право оренди, суборенди земельної ділянки не зареєстровано, договір про передачу прав землекористування вважається припиненим.

 

У разі якщо договір оренди, суборенди земельної ділянки, емфітевзису, договір про передачу прав землекористування припинено відповідно до цього пункту у зв’язку з невнесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію відповідного права або відомостей про поновлення відповідного договору до збирання врожаю, посіяного землекористувачем на земельній ділянці, землекористувач має право на збирання такого врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім землекористувачем, у розмірі пропорційно до плати за користування земельною ділянкою, передбаченої припиненим договором, з дня припинення договору до дня збирання врожаю. Положення цього абзацу поширюються на випадки збору врожаю орендарем, суборендарем земельної ділянки, емфітевтом, право землекористування якого виникло на підставі договору оренди, суборенди земельної ділянки, емфітевзису, якщо строк користування земельною ділянкою закінчився протягом двох місяців з дня набрання чинності цим абзацом".

З повним текстом вказаного Закону ви можете ознайомитися самостійно за посиланням:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-20#n19

Про всі зміни в земельному законодавстві ми висвітлюємо в своїх публікаціях на сторінках Земельного фонду України. Будьте з нами та слідкуйте за останніми публікаціями ЗФУ.

Шановні учасники групи #Земельний фонд України,користуйтесь нашими порадами та діліться ними з знайомими, а якщо виникнуть питання щодо цієї теми чи будь якої іншої, то наші фахівці мають всі необхідні можливості аби надати якісну консультацію та кваліфіковану допомогу кожному.

З приводу отримання консультацій, роз’яснень та послуг ви можете звертатися до адміністратора групи Сергія Коновалова, написавши йому в особисті повідомлення.


710 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page