top of page

Примусове відчуження земельних ділянок в умовах воєнного стану

Питання примусового відчуження земельних ділянок та іншого майна, що по-іншому називається "реквізицією", зараз набуло неабиякої актуальності через дію правового режиму воєнного стану в Україні.

Це, в свою чергу, пов'язано з необхідністю виділення майна для потреб ЗСУ чи інших військових та збройних формувань, що здійснюють захист територіальної цілісності та незалежності України.

Процедура та порядок примусового відчуження земельної ділянки та іншого майна має здійснюватися тільки на підставі та в порядку, встановлених законодавством. Тому для кращого розуміння сутності реквізиції та убезпечення себе та свого майна від незаконних дій, поговоримо про це більш детально.

1. Законодавче обґрунтування

Механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна під час воєнного стану врегульовано Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (№ 4765-VI)

Законом встановлені дві форми примусового виділення майна - вилучення та відчуження. Різниця між ними полягає в особі, що є власником відповідного майна.

Примусове відчуження майна стосується приватного та комунального майна за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Вилучення ж стосується державного майна та не передбачає будь-якого відшкодування вартості такого майна.

Звертаю Вашу увагу, що реквізиція приватного майна без попереднього або наступного відшкодування його вартості не передбачена законодавством.

2.Хто приймає рішення

Оскільки реквізиція застосовується за надзвичайних обставин, які вимагають негайних дій, вона відбувається в позасудовому порядку.

Примусове відчуження майна здійснюється за рішенням військового командуванням (Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з'єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань) за погодженням з обласною, районною, місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Проте, у місцевостях, де ведуться бойові дії, реквізиція здійснюється за рішенням військового командування без додаткового погодження.

3.Порядок примусового відчуження земельних ділянок

Порядок примусового відчуження земельних ділянок передбачає:

1) Прийняття відповідним суб'єктом рішення про примусове відчуження майна;

2) Звернення військового командування до власника майна;

3) Підписання акту про примусове відчуження майна між власником майна (його законним представником) і військовим командуванням та органом, що погодив рішення про примусове відчуження майна, зі скріпленням акту печатками військового командування та/або зазначеного органу.

Бланк акта про примусове відчуження виготовляють за єдиним зразком. Зокрема, у ньому обов'язково повинні бути зазначені відомості про орган, що прийняв рішення, та про власника майна; опис майна, достатнього для його ідентифікації; суму виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

До акту додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

4) Перехід майна до держави з дати підписання акту.

У разі відсутності власника майна (його уповноваженого представника) під час складання акта, такий акт складається без його участі. При цьому власник майна (його уповноважений представник) має право на ознайомлення з актом, отримання його примірника та документа про вартість майна під розписку. У такому випадку майно переходить до держави з дати складання акту.

4. Оцінка вартості відчуженого майна

Оцінювати майно можуть:

-суб'єкти оцінювальної діяльності, в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

-у разі неможливості залучити суб’єктів оцінювальної діяльності – органи державної влади або місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. Проте у разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Якщо на момент складення акту особа не згодна з оцінкою вартості майна, така особа може залишити свої заперечення на зворотній стороні акту. Окрім цього, оцінка, за якою попередньому власникові була відшкодована вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.

Оформлення документів для примусового відчуження, а також оплату витрат з оцінки майна, яке відчужується, проводить військове командування, орган, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету.

5. Компенсація за примусово відчужене майно

У разі попереднього повного відшкодування вартості відчуженого майна компенсацію здійснюють до підписання акта, тобто алгоритм передбачає:

1) Оцінку майна.

2) Отримання документа, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

3) Компенсацію вартості майна.

4) Підписання акта про примусове відчуження майна.

У разі наступного повного відшкодування вартості реквізованого майна його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із:

- заявою про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно (далі заява);

- актом про примусове відчуження майна;

- документом, що містить висновок про вартість майна.

Заява має бути розглянута протягом 10 днів з дати її подання, за результатами чого заявнику надсилається висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за відчужене майно.

Важливо, що у разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану примусово відчужене майно зберіглося, а колишній власник наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили. Одночасно власник зобов’язується повернути грошову суму, яка була ним одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Висновки

Зрозуміло, що в умовах війни можуть виникати ситуації, коли для потреб держави є доцільним відчужувати земельні ділянки та інше майно для потреб держави, але не варто забувати про те, що навіть під час дії воєнного стану, все повинно здійснюватися виключно в установленому законодавством порядку.

Хочете отримати консультацію зі схожого чи іншого питання – натискайте кнопку Зв'язатися!!!


Недавние посты

Смотреть все
bottom of page