top of page

Повноваження військових адміністрацій

24 лютого 2022 року Президент України видав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (далі – Указ № 64/2022), яким в Україні було введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.


В подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався.


З 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено особливий правовий режим, що передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (стаття 1 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану", далі – Закон № 389-VIII).


Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" (далі – Указ № 68/2022) було утворено 24 обласні та Київську міську, а також районні військові адміністрації для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.


Залежно від територіальної компетенції, підпорядкування, підстав та порядку утворення і припинення діяльності, а також порядку комплектування військові адміністрації поділяються на:

(1)  обласні;

(2)  районні;

(3)  населених пунктів (одного чи декількох населених пунктів (сіл, селищ, міст).


Згідно функціональної компетенції районні та обласні військові адміністрації поділяються на два види:

 

(1)  військові адміністрації, що утворені для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку;

(2)  військові адміністрації, що утворені для забезпечення дії Конституції та законів України у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або припинення їх повноважень згідно із законом.


Районні та обласні військові адміністрації є органами подвійного підпорядкування залежно від сфери реалізації повноважень.


Районні та обласні військові адміністрації здійснюють на відповідних територіях повноваженнями місцевих державних адміністрацій.


Військові адміністрації мають повноваження щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану, визначених статтею 8 Закону № 389-VIII, разом з військовим командуванням самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування. До таких заходів належать:


*запровадження трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану;


*використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, зміна режиму їхньої роботи, проведення інших змін виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;


*примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку з виданням про це відповідних документів встановленого зразка;

у разі потреби – проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;


*регулювання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботи підприємств, установ і організацій;


*у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану – вилучення у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронного комунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів, а також у разі потреби інших технічних засобів зв'язку;

*встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ.


*Формування земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);

вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу;


*скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;


*здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законами України, тощо.

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

158 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page