top of page

Переваги агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення

Як відомо, поле чи земельна ділянка  – це не лише територія, а й ґрунтовий покрив від якого залежить рівень врожайності сільськогосподарських рослин.

Стан ґрунтового покриву, тобто вміст гумусу, елементів живлення, мікроелементів, токсичних компонентів (залишками пестицидів, важких металів, радіонуклідів тощо), можна встановити лише на основі лабораторного аналізу ґрунту, який і є основою агрохімічного паспорта.

       Відповідно до пунктів 1.2, 1.3 розділу 1 Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, агрохімічний паспорт є результатом агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою державного моніторингу ґрунтів за зміною показників родючості, забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

      До переваг агротехнічної паспортизації можна віднести те, що:

- дані агрохімічного паспорта дають можливість розрахувати оптимальну кількість добрив для отримання високих та екологічно безпечних врожаїв;

- в агрохімічному паспорті вказаний агрохімічний бал ґрунту за 100-бальною шкалою, тому якщо ви поліпшували  якісні  показники ґрунту та «вкладалися» в земельну ділянку, то при продажі земельної ділянки ви можете обґрунтованопросити збільшення її вартості;

- лише завдяки агрохімічному обстеженню та періодичному поновленні показників у паспорті, можна оцінити стан та зміни в ґрунті, які є наслідком господарювання на земельній ділянці;- після закінчення строку дії договору оренди орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду, тому саме агрохімічнийпаспорт є єдиним способом оцінити якість ґрунтового покриву до передачі та при поверненні з оренди землі.

- у випадку надзвичайних ситуацій (пилові бурі, водна ерозія (змив ґрунту), техногенні катастрофи, що супроводжуються хімічними, біологічними, радіоактивними забрудненнями), погіршення стану ґрунтового покриву через недбалість орендаря тощо, саме наявність агрохімічного паспорта дозволить вам притягнути до відповідальності винуватця та відшкодуватизбитки.

    Також результати агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення використовуються при проведенні грошової (нормативної та експертної) оцінки земель, визначенні розмірів плати за землю, плануванні заходів щодо відтворення родючості ґрунтів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, коригуванні агротехнологій і сівозмін, проведенні еколого-агрохімічного районування (зонування) території, моніторингу земель та ґрунтів, визначенні сировинних зон для вирощування сільськогосподарської продукції для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування та придатності для ведення органічного землеробства, розробленні рекомендацій щодо раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів та в інших випадках, передбачених законодавством.

     Відомості щодо рівнів забезпечення поживними речовинами ґрунтів та забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами вносяться до агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки кожні 5 років.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій.  

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 

Все буде Україна!

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

182 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page