top of page

Особливості сімейного фермерського господарства

Статтею 1 Закону України «Про Фермерське господарство», передбачено, що: «фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону».


Згідно норм чинного законодавства передбачено дві форми існування сімейного

фермерського господарства, а саме:

1) юридична особа (п. 4, 5 ст. 1 Закону «Про Фермерське господарство»);

2) без набуття СФГ статусу юридичної особи (при цьому голова СФГ реєструється як

фізична особа-підприємець (ст. 8-1 Закону «Про Фермерське господарство»).


Фермерське господарство без статусу юридичної особи:

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі

діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.


Тобто, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи діє на підставі не статуту, а спеціального договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства. Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства. Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі. З текстом наказу та типовою формою договору (декларації) можна ознайомитись за посиланням.


Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною

особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Порядок створення сімейного фермерського господарства (без статусу юридичної

особи):

Фізичній особі спільно з членами її сім'ї в письмовій формі потрібно укласти Договір про створення сімейного фермерського господарства і потім за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства нотаріально посвідчити даний договір. А у разі одноосібного ведення такого господарства в письмовій формі складається Декларація про створення сімейного фермерського господарства. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають: найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності; порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства; правовий режим спільного майна членів господарства; порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами; порядок вступу до господарства та виходу з нього; трудові відносини членів господарства; прізвище, ім'я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв'язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб,

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються); інші положення, що не суперечать чинному законодавству.


Фермерське господарство з статусом юридичної особи:

Фермерське господарство як юридична особа підлягає державній реєстрації та діє на підставі статуту, в якому зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України

Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.


Особливістю сімейного фермерського господарства є те, що громадянин-його власник одночасно є виробником сільськогосподарської продукції і власником доходів, одержаних від її реалізації Фермерське господарство сімейного типу поєднує функцію власника землі і майна, керуючого виробництвом і найманого працівника стимулює зростання ефективності сільськогосподарської праці і результатів виробництва.

Тому, сприяння у формуванні сімейних фермерських господарств має важливе значення для розвитку аграрного сектору економіки України.


Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.


📲Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 ❤️


🇺🇦Все буде Україна!


💻Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:99 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page