top of page

Невитребувані паї в умовах війни

Сьогодні тема нашого обговорення буде присвячено невитребуваним паям та особливостям, які були викликані воєнним станом в Україні. Спеціальним законом законодавець розмежовує поняття земельних ділянок та земельних часток (паїв).

​Статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» передбачено:

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).


Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

​Також вищезазначеним законом передбачено, що нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням.


Проте укладення договорів оренди щодо невитребуваних паїв, нерозподілених земельних ділянок має свої особливості та укладається на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки. Варто пам’ятати, що з моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.


Однак може трапитись ситуація, коли договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки, переданої в оренду, закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, то в такому разі законодавець наділяє орендаря правом на збирання такого врожаю. За цих умов власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

Особливості державної реєстрації виникнення та припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки врегульовані у статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».


Так, цією статтею Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»визначено, що право оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування, здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


Згідно  статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»державна реєстрація припинення права оренди на невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією права власності на відповідну земельну ділянку.


Тобто, з моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку:

 1. Договір оренди невитребуваної (нерозподіленої) земельної ділянки припиняється;

 2. Державна реєстрація припинення права оренди на таку ділянку проводиться:

 • одночасно з державною реєстрацією права власності;

 • без подання окремої заяви.


Оренда невитребуваних паїв та нерозподілених земельних ділянок в умовах війни.

​Як вже всім відомо основним законом, що регулює земельні відносини в умовах війни став Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» і своєрідність відносин щодо цих категорій земель також регулюється цим законом.


​На період дії воєнного стану невитребувані, нерозподілені земельні ділянки, а також земельні ділянки, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду органами місцевого самоврядування вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану, щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.


Взагалі на невитребувані, нерозподілені земельні ділянки мають ідентичні особливості та обмеження, що і землі державної, комунальної та приватної власності, а саме:

 • розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;


Орендар земельної ділянки не має права на:

 1. компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;

 2. поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;

 3. передачу земельної ділянки в суборенду;

 4. встановлення земельного сервітуту;

 5. зміну угідь земельної ділянки;

 6. будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

 7. закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;

 8. переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;

 9. відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;

 10. поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;

 11. використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;

 12. зміну цільового призначення земельної ділянки;

 13. договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця;

 14. право оренди земельної ділянки, переданої в оренду не підлягає державній реєстрації.


Примірник договору оренди землі протягом трьох робочих днів надсилається орендодавцем електронною поштою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин договір оренди землі не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено.


Що стосується процедури формування земельної ділянкиз метою передачі її в оренду здійснюється, то в умовах воєнного стану, вона здійснюється наступним чином:

 1. Формування земельної ділянки без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру та присвоєння їй кадастрового номера,на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

 2. Технічна документація включає:

 • пояснювальну записку;

 • матеріали топографо-геодезичних вишукувань;

 • відомості про обчислення площі земельної ділянки;

 • кадастровий план земельної ділянки;

 • перелік обмежень у використанні земельної ділянки;

 • відомості про встановлені межові знаки.

3. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель не може передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок.

4. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель є додатком до договору оренди землі.

5. У рішенні про передачу в оренду земельної ділянки та договорі її оренди не зазначаються відомості про кадастровий номер земельної ділянки;


Ось таким чином відбувається функціонування земельного законодавства у цей складний для країни та громадян час, а ми попри воєнні дії допомагаємо населенню бути в курсі всіх правових новин та завжди готові надати широкий спектр юридичних послуг.


🌱 Земельний Фонд України - ваш партнер у вирішенні всіх земельних питань! 🏡💼


📲Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 ❤️


🇺🇦Все буде Україна!


💻Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:Comments


bottom of page