top of page

Межі нарахування відсотків за кредитним договором

Межі нарахування відсотків за кредитним договором

(Зокрема для фермерських господарств)

Унаслідок повномасштабної війни, економіка України зазнала значних втрат. Агропромислова галузь – є однією з ключових галузей національної економіки України. До початку повномасштабної війни щорічне зростання галузі становило 5-6%, частка сільськогосподарського виробництва. Більшість фермерів потребують фінансову допомогу від кредитних установ чи донорських програм від 500 тис. до 5 млн. гривень, у звязку з необхідністю: розвитку та відновлення; на допомогу з оподаткуванням; на нову техніку та новітнє обладнання; на страхування та покриття ризиків; на вихід на нові ринки та дослідження; на навчання та розвиток; на виплату боргів та оплату праці; на закупівлю хімікатів; на логістику.

У зв’язку з чим, держава з початку запровадження режиму воєнного стану прийняла дуже важливі Закони для підтримки агропромислової галузі.

Це стосується можливості фермерам отримання державних кредитів, бронювання працівників агропромислової галузі, звільнення від сплати штрафних санкцій (Законом України від 15 березня 2022 року No 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (далі – Закон No 2120-IX) доповнено, серед іншого, розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України пунктом 18).

Проте, не дивлячись на державну підтримку, фермерські господарства укладають кредитний договір з іншими фінансовими установами з високими відсотками за користування кредитними коштами та штрафними санкціями у разі несвоєчасної сплати тіла кредиту.

Перебуваючи в умовах війни, жоден фермер не може забезпечити стабільну діяльність свого господарства, так само і відповідно своєчасність погашення кредитних зобов’язань і як наслідок кредитодавці до основної суми боргу нараховують відсотки за користування кредитом поза межами строку дії договору, неустойку за порушення зобов’язання, звертають на предмет застави, пред’являють вимогу поручителю.

Проте, Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 05.04.2023 року у справі No 910/4518/16 наголошує, що проценти відповідно достатті 1048 ЦК України сплачуються не за сам лише факт отримання позичальником кредиту, а за «користування кредитом» (тобто за можливість позичальника за плату правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу).

Велика Палата підтвердила, - очікування кредитодавця, що позичальник повинен сплачувати проценти за «користування кредитом» поза межами строку, на який надається такий кредит (тобто поза межами існування для позичальника можливості правомірно не сплачувати кредитору борг), виходять за межі взаємних прав та обов`язків сторін, що виникають на підставі кредитного договору, а отже, такі очікування не можуть вважатись легітимними.

І незважаючи на те, що сторони в кредитних договорах визначили, що проценти нараховуються не лише в межах строку кредитування, а й після спливу такого строку.

📑У ПОСТАНОВІ від 05 КВІТНЯ 2023 РОКУ СПРАВА No 910/4518/16 ПРОВАДЖЕННЯ No 12-16ГС22 ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ були зроблені наступні висновки:

85. Очікування кредитодавця, що позичальник повинен сплачувати проценти за «користування кредитом» поза межами строку, на який надається такий кредит (тобто поза межами існування для позичальника можливості правомірно не сплачувати кредитору борг), виходять за межі взаємних прав та обов`язків сторін, що виникають на підставі кредитного договору, а отже, такі очікування неможуть вважатись легітимними.

📩86. Велика Палата Верховного Суду зауважує, що зазначене благо виникає у позичальника саме внаслідок укладення кредитного договору. Невиконання зобов`язання з повернення кредиту не може бути підставою для отримання позичальником можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу, а отже - і для виникнення зобов`язання зі сплати процентів відповідно до статті 1048 ЦК України.

87. За таких обставин надання кредитодавцю можливості нарахування процентів відповідно до статті 1048 ЦК України поза межами строку кредитування чи після пред`явлення вимоги про дострокове погашення кредиту вочевидь порушить баланс інтересів сторін - на позичальника буде покладений обов`язок, який при цьому не кореспондує жодному праву кредитодавця.

88. Велика Палата Верховного Суду також звертає увагу на аналогічне правове регулювання можливості стягнення процентів поза межами встановленого договором строку повернення вкладу в спорах, в яких банки, на порушення умов договору банківського вкладу, не повертають вкладникам банківські вклади та нараховані за ними проценти. Проценти за банківським вкладом нараховуються лише в межах строку, визначеного у договорі банківського вкладу, тобто за правомірне користування цими коштами. Інакше кажучи, так само як банк не може нараховувати проценти за користування позичальником кредитом після спливу визначеного у договорі строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України (пункт 54 постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.03.2018 у справі No 444/9519/12), так само і вкладник за договором банківського вкладу після закінчення строку, на який зроблений вклад, позбавлений права вимагати стягнення процентів за правомірне користування банком цими коштами.

91. Отже, припис абзацу другого частини першої статті 1048 ЦК України про щомісячну виплату процентів до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування. Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України.

🌱Отже, уразі нарахування відсотків за користування кредитом поза межами строку дії договору порушують баланс інтересів сторін - на позичальника буде покладений обов`язок, який при цьому не кореспондує жодному праву кредитодавця, тож у разі нарахування відсотків поза межами строків кредитування, то такі дії кредитодавця є протиправними. А з урахуванням, що фермерство належить до провідного сектору економіки та таке стягнення є загрозою для сталого економічного розвитку Фермерського господарства — підприємства, що є стратегічним для держави, від якого залежить економічна безпека та незалежність України.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

139 просмотров0 комментариев
bottom of page