top of page

Ключові умови створення фермерського господарства

Детальніше розберемо у відео дану тему.

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в аграрному секторі є фермерські господарства, порядок створення та діяльності яких регулюється спеціальним Законом України "Про фермерське господарство".


Відповідно до ч.1 ст.1 цього Закону фермерське господарство (ФГ) є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.


Виходячи з визначеного поняття та проаналізувавши положення Закону України «Про фермерське господарство», можна виокремити ключові умови для створення ФГ.


Перша умова – наявність земельної ділянки.


Передумовою створення ФГ, зокрема й сімейного, є набуття громадянином України або кількома громадянами України, які вирішили створити ФГ, права власності або користування земельною ділянкою.


До складу земель фермерського господарства можуть входити такі ділянки:

  • для ведення фермерського господарства;

  • товарного с/г виробництва;

  • особистого селянського господарства;

Якщо у майбутніх членів ФГ відсутнє право власності або користування земельною ділянкою, то вони можуть отримати земельну ділянку для ведення фермерського господарства зі складу земель державної чи комунальної власності у власність або оренду в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.


Відповідно до ст.121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для ведення фермерського господарства:

  1. в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться ФГ;

  2. у середньому розмірі земельної частки (паю) по сільгосппідприємствах, якщо їх декілька і вони розташовані на території відповідної ради;

  3. у середньому по району розмірі земельної частки (паю) — за відсутності сільгосппідприємств на території відповідної ради.

Для того, щоб безоплатно отримати таку земельну ділянку, громадянину України необхідно:


  • звернутися з клопотанням до відповідної сільської, селищної, міської ради, яка передає у власність або користування такі земельні ділянки;

  • отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою;

  • розробити проекту землеустрою та зареєструвати земельну ділянку в ДЗК;

  • затвердити проект у відповідному ОМС та зареєструвати право власності.

Звертаємо Вашу увагу, що під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності ЗКУ.


Також земельну ділянку державної чи комунальної власності можна отримати в оренду. Передача земельних ділянок в оренду здійснюється окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою ст.134 ЗКУ.с


Друга умова ФГ має виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію, щоб отримати прибуток.

Ви не можете створити ФГ, наприклад, для торгівлі чи надання послуг. ФГ може купувати продукцію, товари в інших суб’єктів, але це не може бути основним видом діяльності.


Третя умова наявність родинних зв’язків.

Відповідно до ч.2 ст.1 Закону України «Про фермерське господарство» ФГ може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Отже, не можуть створити ФГ фізособи, які не є громадянами України, а також юридичні особи.

Членами ФГ можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа ФГ.

Членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Головою ФГ є його засновник або інша визначена в Статуті особа. Коли ФГ має статус сімейного, його головою може бути лише член сім’ї.


Четверта умоваФГ створюють громадяни для спільної праці в ньому.

Трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).


П'ята умова – ФГ є формою підприємницької діяльності.

ФГ підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. ФГ як ЮО діє на основі Статуту, а як ФОП на підставі договору (декларації) про створення фермерського господарства. В установчому документі зазначаються: найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

ФГ, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

ФГ без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності ФОП і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно ФОП та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».


Таким чином, перед створенням ФГ його засновникам варто визначитися з юридичною формою та з членами ФГ, зібрати збори, на яких затвердити статут і призначити голову, оформити земельні ділянки та здійснити державну реєстрацію ФГ.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

Якщо Ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання– звертайтеся! Наші контакти в описі до відео.269 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page