top of page

Хто може бути усунений від спадкування

«JUS EST ARS BONI ET AEQUI» право є мистецтвом добра і справедливості, казали древні римляни. І ми продовжуємо жити щодень використовуючи римське право в усіх його гранях. Однією із таких граней є спадкове право – правила поведінки стосовно порядку спадкування майна, сформульовані в Цивільному кодексі України.

Усунення права на спадкування є одним із інститутів спадкового права, що сформоване через глибину віків. Принцип такий: вчинив зло проти батька – не отримаєш батьківщину, однак, розглянемо нюанси.

Отже, хто може бути позбавлений права успадкувати майно (усунений від спадкування), вірніше, що він такого вчинив, щоб бути усуненим від спадкування і яким чином таке усунення відбувається.

Не мають права на спадкування особи:

• що умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя (щодо замаху, то це правило не застосовується, якщо спадкодавець знав про це, простив і все ж призначив у заповіті цю особу спадкоємцем;

Як бачимо це правило можливе і існує лише при спадкуванні за заповітом, оскільки воно технічно неможливе при спадкуванні за законом: спадкодавець не розпоряджається спадщиною за життя). Також можна чітко споглядати моральний аспект цього правила.

• що умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині (таке ми можемо більше бачити в серіалах та іноді можливе і в житті);

• батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини;

Так само чіткий моральний аспект родинних відносин: позбавлення батьківських прав відбувається за рішенням суду якщо батьки: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

• батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом (стосується спадкування за законом).

• особи одна після одної, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду(якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу) (стосується спадкування за законом).

Недійсним є шлюб, зареєстрований:

з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; з особою, яка визнана недієздатною.

Також, недійсним визнається за рішенням суду, зокрема шлюб, укладений з порушенням принципу добровільності, або якщо один з членів подружжя не досягнув на момент укладення шлюбу шлюбного віку.

У разі якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, набутому ними за час цього шлюбу.

Право на визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена.

• якщо судом буде встановлено, що особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані (стосується спадкування за законом).

 

Хто може бути усунений від спадкування: усі спадкоємці без винятку. Dura lex, sed lex – закон суворий, але закон. Навіть діти, статус яких захищено законом.

Хто є заінтересованою особою усунути спадкоємця від спадкування – очевидно, що інші спадкоємці, які зацікавлені в отриманні у власність частки того, кого буде усунено від спадкування.

Факти перелічені вище безумовно повинні бути встановлені судом. Так, Верховний суд у Постанові від 04.04.2018 р. справа № 233/6868/15-ц (№ 61-5921св18)вказує: «За змістом статті 1224 ЦК України при вирішенні питання про усунення від права на спадкування має значення сукупність обставин. Підлягають доведенню факти, що спадкодавець перебував у безпорадному стані і потребував сторонньої допомоги (може підтверджуватись медичною документацією), відповідач мав можливість надавати допомогу, проте ухилявся від її надання».

Згідно з пунктом 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та піклування.

Отже суди повинні встановити 2 факти: факт ухилення особи від надання допомоги спадкодавцеві і факт безпорадного стану спадкодавця.

В Постанові від 18.10.2021 р. справа № 205/4674/19Верховний суд зробив такий висновок: «При цьому відповідно до частини п`ятої статті 1224 ЦК України має значення сукупність обставин: ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги при можливості її надання; перебування спадкодавця в безпорадному стані; потреба спадкодавця в допомозі саме цієї особи. Лише при одночасному настанні наведених обставин і доведеності зазначених фактів в їх сукупності спадкоємець може бути усунений від спадкування.

У справі, яка переглядається, установлено, що спадкодавці ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебували у безпорадному стані. Під час розгляду справи позивач не довів, що ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , зверталися доОСОБА_2 з проханням про допомогу, догляд та утримання, від чого остання ухилялась.

Отже, ОСОБА_2 не вчинила умисних дій чи бездіяльності, спрямованих на ухилення від обов`язку забезпечити підтримку та допомогу спадкодавцям».

 

Можна зробити такий висновок: лише глибокий юридичний аналіз обставин, які мали місце може допомогти іншим спадкоємцям усунути від спадкування тих, хто вчинив неправильно, не по закону.

Звертайсь до юристів Земельного фонду України за допомогою в реалізації спадкових прав.

 

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам,  захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

 

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

136 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page