top of page

Детальний план території

Шановні читачі, сьогодні розглянемо питання,пов’язані із виготовленням детального пану території, без якого неможливе виділення земельної ділянки та подальше  будівництво на ній.

Поняття детального плану території визначене в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Детальний план території (надалі – ДПТ) - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

ДПТ деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану (за межами населеного пункту) та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території.

Підстави та мета розроблення ДПТ

ДПТ розробляється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

ДПТ одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

ДПТ може передбачати також формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані. Формування таких земельних ділянок є обов’язковим, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

за кошти державного або місцевого бюджету: об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до цього Закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

Формування земельних ділянок для розміщення об’єктів, визначених цією частиною, на підставі ДПТне здійснюється, якщо такі земельні ділянки вже сформовані.

ДПТ має передбачати внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які є сформованими, але відомості про них не внесені до Державного земельного кадастру, і на яких розташовані об’єкти соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства), які перебувають у комунальній власності територіальної громади, на територію якої розробляється ДПТ.

Після затвердження ДПТ відомості про земельні ділянки, зазначені в цій частині, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.

ДПТ повинен містити відомості про межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель (у тому числі обмежень у використанні земель у сфері забудови), встановлених до або під час розроблення проекту.

 

 

Хто розробляє ДПТ

Розробником ДПТ може бути суб’єкт господарювання, який має право здійснювати розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" та документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

Що визначає ДПТ

ДПТ повинен містити відомості, передбачені статтею 45-1 Закону України "Про землеустрій".

ДПТ визначає:

- принципи планувально-просторової організації забудови;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

- містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

З чого складається ДПТ

ДПТ складається із графічних і текстових матеріалів.

Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження ДПТ визначаються постановою Кабінету Міністрів України №926 від 01.09.2021 та ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території.

Доступ до матеріалів ДПТ, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, не може обмежуватися.

Затвердження ДПТ

ДПТ розглядається і затверджується сільською, селищною, міською радою протягом 30 днів з дня його подання.

ДПТ не підлягає експертизі.

Внесення змін до ДПТ допускається за умови їх відповідності комплексному плану (за наявності), генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.

Такі зміни розробляються, узгоджуються та затверджуються в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» для розроблення, узгодження та затвердження ДПТта Законом України "Про землеустрій".

У разі розроблення ДПТ, на цю територію не розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, а також проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючихоб’єктів (щодо обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі цього детального плану території).

Шановні учасники групи Земельний фонд України, користуйтесь нашими порадами та діліться ними з знайомими, а якщо виникнуть питання щодо цієї теми чи будь якої іншої, то наші фахівці мають всі необхідні можливості аби надати якісну консультацію та кваліфіковану допомогу кожному.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

1 601 просмотр0 комментариев

Comments


bottom of page