top of page

Чи може фермерське господарство звести садибу на землях сільськогосподарського призначення?

Відповідно до ст. 5, 16 Закону «Про фермерське господарство», громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса. Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться за межами населеного пункту. Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерського господарства, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем.

Фермерське господарство має право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках відповідно до затверджених документації із землеустрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку. Будівництво на орендованій земельній ділянці житлових будинків, господарських будівель та споруд фермерське господарство - орендар погоджує з орендодавцем.

Відповідно до ст. 6 Закону «Про особисте селянське господарство» до майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать земельні ділянки, жилі будинки, господарські будівлі та споруди.

Щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення за іншими видами використання, законодавство не містить прямих дозволів чи заборон щодо зведення на них споруд. В той же час, відповідно до висновків Державного агентства земельних ресурсів України, викладених у його листі No14- 17-11/1385 від 22.02.2008, у випадку провадження на земельній ділянці діяльності, що відповідає її цільовому призначенню, на такій ділянці можна будувати споруди, призначені для здійснення такої діяльності за умови додержання вимог законодавства та стандартів будівництва, а також за умови згоди на це орендодавця, передбаченої у договорі оренди землі.

Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (код 1271), до будівель сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства належать: будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.

В той же час, згідно зі ст. 25 Закону «Про оренду землі» орендар має право виключно за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно- побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження, здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

Таким чином, за письмовою згодою орендодавця, орендар може зводити на орендованій земельній ділянці сільськогосподарського призначення споруди та будівлі сільськогосподарського призначення, для здійснення сільськогосподарської діяльності відповідно до виду використання такої земельної ділянки, крім випадків, коли це прямо заборонено законом (наприклад, на земельних ділянках для городництва). Виключно у встановлених законом випадках на земельних ділянках сільськогосподарського призначення можуть споруджуватися будівлі несільськогосподарського призначення (наприклад, жилі будинки на земельних ділянках для особистого селянського або фермерського господарства).

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі No 924/403/22 були зроблені наступні висновки: «Вирішуючи спір, суд першої інстанції, з висновком якої погодився суд апеляційної інстанції, дійшовши висновку про відсутність підстав для задоволення позову, виходив із того, що позивачем не доведено факту використання ФГ «Дар Землі» спірної земельної ділянки не за цільовим призначенням. При цьому, суд першої інстанції зазначив, що набуття членами фермерського господарства права власності на житловий будинок і господарські споруди, розташовані на спірній земельній ділянці, відбулось за відсутності заперечень орендодавця і не суперечить нормам статті 5 Закону України «Про фермерське господарство».

У поданій касаційній скарзі Розсошанська сільська рада послалась на те, що судами першої та апеляційної інстанцій не враховано висновків щодо дотримання вимог цільового використання

земельної ділянки у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 28.01.2019 у справі No 473/4413/17, від 21.03.2018 у справі No 481/229/16-ц. Так, скаржник зазначив, що при вирішення спору судами попередніх інстанцій не враховано порушення відповідачем умов договору оренди землі та положень законодавства в частині обов`язку орендаря погоджувати з орендодавцем будівництво житлових та господарських будівель, закладення багаторічних насаджень та створення штучної водойми - ставку.

Також судами установлено, що будівництво на спірній земельній ділянці житлового будинку та господарських споруд було погоджено відповідними державними органами та в установленому законом порядку здійснено реєстрацію права власності на ці об`єкти, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, а саме: повідомленням про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованим 29.03.2012 в Інспекції ДАБК у Хмельницькій області за No ХМ06212047850; рішеннями виконавчого комітету Скаржинецької сільської ради від 29.03.2012 No 22, No 22-А, від 23.05.2012 No 46 щодо присвоєння адреси будинку та господарським спорудам; рішенням виконавчого комітету Скаржинецької сільської ради від 23.05.2012 No 47 «Про оформлення права особистої власності на будинок»; Декларацією про готовність до експлуатації одноквартирного мансардного житлового будинку та літньої кухні з господарськими приміщеннями зареєстрованою 28.05.2012 за NoХМ 14212085234 в Інспекції ДАБК у Хмельницькій області; свідоцтвами про право власності на житловий будинок серії САЕ No 564353 від 05.06.2012, на нежитлову будівлю - склад для зберігання сільськогосподарського реманенту НОМЕР_2 від 25.07.2012; рішенням виконавчого комітету Скаржинецької сільської ради від 29.08.2012 No 68 «Про надання дозволу на реконструкцію будинку в с. Перегінка».

Наведеним спростовуються доводи скаржника про відсутності погодження будівництва житлового будинку, господарських споруд та закладення багаторічних насаджень (яблуня) з водонакопичувальним басейном для організації системи їх крапельного зрошення на спірній земельній ділянці у відповідності до умов договору оренди землі.

При цьому, вирішуючи спір суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, врахував положення статті 5 Закону України «Про фермерське господарство»та заначив, що будівництво відповідачем на спірній земельній ділянці житлового будинку, господарських споруд та набуття на них права власності не суперечить положенням зазначеної статті, відповідно до яких громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об`єктів господарства. Якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса. Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько- побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться за межами населеного пункту.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені у справі обставини відсутності порушення відповідачем умов договору оренди землі та положень законодавства, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку про відсутність правових підстав для розірвання договору оренди землі та зобов`язання відповідача повернути земельну ділянку.

За таких встановлених судами обставин задоволення заявлених позовних вимог привело б до порушення принципів «належного урядування» та Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, про необхідність дотримання яких неодноразово наголошував Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях

І як наслідок суди відмовили сільській раді в задоволенні позовної заяви щодо розірвання договору оренди землі від 22.06.2006 та відмовили у вимозі зобов`язати ФГ «Дар Землі» повернути територіальній громаді в особі Розсошанської сільської ради земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства».

Таким чином, Фермерські господарства мають права здійснювати будівництво на землях сільськогосподарського призначення житлового будинку, господарських споруд та в подальшому набувати на них права власності, одночасно для того, щоб в подальшому не було спірних питань необхідно попередньо таке будівництво погоджувати з Орендодавцем і отримати необхідний дозвіл на початок будівництва.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій.  

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 

Все буде Україна!

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

192 просмотра0 комментариев

Commentaires


bottom of page