top of page

Спадковий договір та договір довічного утримання: особливості та відмінності між собою

Обновлено: 14 июл. 2022 г.

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

відповідно до Цивільного кодексу – це договір, за яким одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Відчужувачем та набувачем за спадковим договором може бути як повністю дієздатна особа, так і особи з неповною цивільною дієздатністю (особи, віком від 14 до 18 років); особи, цивільна дієздатність яких обмежена судом.

Спадковий договір підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі.

До Спадкового реєстру вносяться відомості щодо державної реєстрації, зміни та розірвання спадкових договорів, а саме: відчужувача (відчужувачів); посвідчення спадкового договору як документа; видачі дубліката спадкового договору; документа, який змінює або на підставі якого розірвано спадковий договір; визнання спадкового договору недійсним; Реєстратора.

Можливість розірвання спадкового договору:

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред’являти вимоги про розірвання спадкового договору.

Чи можливо включити до спадкового договору права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

Так, з початком функціонування «ринку землі» така можливість з’явилась і відповідно земельні ділянки с/г призначення можна включати до спадкового договору.

До цього ж була судова практика, за якої заборонялось таке включення.

Адже, згідно постанов Пленуму Верховного Суду України перехід майна на підставі спадкового договору не вважається окремим видом спадкування, а отже це було одним із видів відчуження, яке було заборонене, відповідно до мораторію.

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ:

За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов`язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Відчужувачем за договором може бути будь-яка фізична особа, тобто незалежно вiд вiку та стану здоров’я. За загальними вимогами щодо чинностi правочину, особа, яка його вчинює повинна мати необхідний обсяг цивiльної дiєздатностi.

Набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, а можуть бути кілька фізичних осіб. Набувачем майна за договором може бути така особа, яка може і здатна надати відчужувачеві обумовлене договором матеріальне забезпечення.

Договір довічного утримання (догляду) належить до договорів, для яких передбачена обов’язкова письмова форма та нотаріальне посвідчення.

Якщо предметом договору є нерухомість, то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації. **Право власності на відчужувану нерухомість переходить до набувача тільки з моменту реєстрації договору.

Обмеження у договорі довічного утримання:**

Набувач за таким договором обмежений у праві розпорядження житлом до моменту смерті відчужувача. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину. На майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем.

Розірвання договору:

Договір довічного утримання може бути розірваний на підставі рішення суду:

на вимогу відчужувача або третьої особи у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від їх вини;

на вимогу набувача.

Можливість включити земельні ділянки с/г призначення до договору довічного утримання:

В даному договорі аналогічна ситуація як і в спадковому договорі. Тобто, така можливість є.

Чим відрізняється спадковий договір від договору довічного утримання?

Основною відмінністю між даними договорами є те, що право власності у спадковому договорі переходить набувачу тільки після смерті відчужувача. А в договорі довічного утримання право власності переходить з моменту реєстрації договору. (Проте з обмеженнями в праві розпорядження таким майном).

Якщо Вам потрібна допомога складенні спадкового договору чи договору довічного утримання, Ви завжди можете звернутись до спеціалістів Земельного Фонду України.

Також у разі виникнення складної та не зрозумілої ситуації в земельних та майнових питаннях, питаннях спадщини та ведення фермерського господарства, у разі необхідності отримання консультації, правової допомоги та юридичного супроводу, фахівці Земельного фонду України завжди готові прийти вам на допомогу.

Звертайтеся в особисті повідомлення до адміністратора групи Сергій Коновалов або пишіть ваші запитання у стрічку групи.267 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page