top of page

Види угод щодо відчуження земель с/г призначення

Як усім відомо з 1 липня 2021 року набув чинності Закон України № 552-IX від 31.03.2020 відповідно до якого було запроваджено поетапне скасування заборони на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності з низкою обмежень.

**Зокрема передбачено такі основні терміни запуску обігу права власності на землю: **із 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року – продаж земель тільки фізособам-громадянам України в розмірі не більше 100 га на одну особу; із 1 січня 2024 року – таку можливість отримають юридичні особи, а також зростає обмеження до 10 тис. га.

Додаткові вимоги для угод з відчуження земельних ділянок:

всі оплати повинні проводитись лише у безготівковій формі;

набувач земельної ділянки має пройти фінансовий моніторинг і документально підтвердити джерело набуття коштів;

до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі із земельних часток (паїв), не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку;

забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину.

Хто може набувати право власності на земельні ділянки:

Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

громадяни України;

юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

До якого нотаріуса слід звертатись для посвідчення угоди щодо відчуження земельної ділянки?

Відповідно до ч. 4 ст. 55 Закону «Про нотаріат» посвідчення договорів щодо відчуження земельної ділянки відбувається за місцезнаходженням такого майна, або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї зі сторін відповідного договору.

Отже у сторін є вибір до якого саме нотаріуса можливо звернутись.

В даній статті будуть зазначені особливості таких угод:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір міни;

Договір купівлі-продажу:

Договір купівлі-продажу — договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Пакет документів, який потрібно буде подати нотаріусу, при укладенні договору між громадянами наступний:

документи, які підтверджують їх особу і громадянство України, а також реєстраційні номери облікових карток платників податків;

державний акт на право власності на землю, договір, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;

документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.

окрім того, з метою визначення загальної площі ділянок, які має право набути у власність одна особа, нотаріусу необхідно буде надати відомості та документи про перебування набувача у шлюбі, у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття землі сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя.

також нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати у потенційного покупця відомості та документи, що підтверджують джерела походження коштів для придбання земельних соток чи гектарів.

**Щодо переважного права на придбання земельної ділянки

**Ще одним важливим нюансом є те, що купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Таке право має, наприклад, орендар земельної ділянки (стаття 1301 Земельного кодексу України).

Це означає, що за наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення її власник зобов’язаний не пізніш як за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про такий намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Суб’єкт переважного права вважається повідомленим про зазначений намір також у разі його відмови отримати повідомлення, про що є відповідна позначка, або якщо повідомлення повернулося до нотаріуса у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання.

Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який бажає скористатися таким переважним правом, зобов’язаний повідомити про це нотаріуса цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. У разі якщо протягом місяця з дня, коли суб’єкт переважного права був належним чином повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, такий суб’єкт не повідомив належним чином нотаріуса про своє бажання скористатися переважним правом або відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, або не з’явився для укладення такого договору у день і час, призначені нотаріусом, вважається, що такий суб’єкт переважного права відмовився від свого переважного права.

Переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його суб’єктом іншій особі, про що такий суб’єкт має письмово повідомити власника земельної ділянки.

ДОГОВІР МІНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до статті 715 Цивільного кодексу України договір міни – це договір, за яким кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Але щодо договору міни саме земель с/г призначення, то тут є певні особливості:

Так як до 1 січня 2024 року юридичним особам забороняється відчужувати земельні ділянки с/г призначення, то договір міни з юр. особами можливо використати лише для обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10 відсотків.

А щодо фізичних осіб, то таких обмежень вже немає.

Договори міни земельних ділянок повинні укладатися в письмовій формі і посвідчуватися нотаріально. Слід зазначити, що до договорів міни застосо­вуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Перед укладенням договору міни земельної ділянки також обов'язково проводиться норматив­на грошова оцінка земельної ділянки, яка застосовується для справляння дер­жавного мита при укладенні угод та експертна грошова оцінка земельної ділян­ки, яка застосовується для встановлення дійсної вартості земельної ділянки.

Чинний Земельний кодекс України не містить заборони щодо виду товару, на який саме можуть обмінюватись земельні ділянки: тільки на рівноцінні земельні ділянки чи на будь-яке інше майно.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ.

Договір дарування – договір за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Як передбачено статтею 719 Цивільного кодексу України, договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Для укладення договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно мати наступні документи (орієнтовний перелік):

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (свідоцтво про право власності на земельну ділянку; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державний акт);

Витяг з Державного земельного кадастру.

ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО ВІДЧУЖЕННЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК:

Договір купівлі-продажу:

При купівлі-продажу земельних ділянок необхідно буде сплатити:

податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу;

військовий збір у розмірі 1,5%, причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки.

Базовою розрахунковою величиною для оподаткування буде зазначена в договорі купівлі-продажу ціна, яка не може бути нижчою за оціночну вартість землі, розрахованої уповноваженим органом.

Водночас законодавчий алгоритм оподаткування земельних операцій передбачає низку пільг.

Від оподаткування звільняються власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних паїв, які були отримані у порядку безоплатної передачі.

Пільгами за певних умов і тільки раз на рік також можуть скористатися особи, які отримали такі ділянки у процесі приватизації.

** Договір міни:**

Згідно із статтями 715, 716 глави 54 Цивільного кодексу України до договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж. А отже ставки оподаткування аналогічні як і в договорі купівлі-продажу. (5+1,5%)

Договір дарування:

Відповідно до положень Податкового кодексу України, об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

У зв’язку з цим, договір дарування земельної ділянки НЕ обкладається податком (ставка дорівнює нулю):

родичу першого ступеня (діти, батьки, один із подружжя),

другого ступеня споріднення (онуки, дідусі/бабусі).

В іншому випадку в процесі дарування земельної ділянки (між фізичними особами-резидентами) дарунок обкладається ставкою 5% від вартості ділянки + (1,5% військовий збір).

Власникам\користувачам землі, які звернуться до нас за допомогою, спеціалісти Земельного фонду України підготують більш детальні консультації.

Щодо отримання консультацій та послуг звертайтесь до Сергій Коновалов.83 просмотра0 комментариев
bottom of page