top of page

Земельні частки (паї) та земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі громадянам у власність

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування з визначеними щодо неї правами. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки, як об’єкта цивільних прав та визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.


Земельна частка (пай) – умовна частка землі, визначена у результаті поділу земель, переданих у колективну власність, серед членів сільськогосподарського підприємства.

На відміну від земельної ділянки, земельна частка (пай) є умовною часткою земель, які належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, розмір якої визначений в умовних кадастрових гектарах.


Організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, а також порядок обміну цими земельними ділянками, особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) визначаються Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».


Право на земельну частку (пай) мають:

колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку;

громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;

громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай);

громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості.


Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), також є:

- свідоцтво про право на спадщину;

- посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

- рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).


❗️Звертаю Вашу увагу, що сертифікат на право на земельну частку  (пай) та інші вищевказані документи не є документами, які посвідчують право власності на земельну ділянку, а лише є документами, які надають право громадянину на її оформлення у приватну власність.

А відповідно до вимог статті 125 Земельного кодексу України: «Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав».

 

Встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) здійснюється на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв), технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).


До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) відносяться:

✓ земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну частку, не отримали сертифікатів чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку;

✓ земельні частки, на які вже сертифікат отриманий, але власник сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заява про виділення в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку);

✓ земельні частки, власники яких померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.


Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм (до 2013 року - державних актів) документів на право власності на землю (після 2013 року це можуть бути Свідоцтва про право власності, Витяги з Державного реєстру речових прав).


У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки (стаття 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.


Все, що потрібно зробити до 01.01.2025 року громадянам, які мають право на отримання земельної частки (паю) це:

звернутися до відповідної ради для отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою

після отримання вказаного дозволу, звернутися до землевпорядної організації та  замовити розроблення документації із землеустрою

зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі (присвоїти кадастровий номер)

подати на затвердження документацію із землеустрою до відповідної ради

на підставі рішення ради зареєструвати право власності на земельну ділянку.

 

❗️Звертаю Вашу увагу, що така вимога стосується виключно земельних ділянок, які раніше належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам та право на яку посвідченосертифікатом на право на земельну частку (пай) або іншим документом, який зазначений у статті 2 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

❗️Разом з цим у Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" щодо подовження строку оформлення права власності на земельну ділянку власником невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцем на період дії воєнного стану.

 

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України:

громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство…

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.


Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм (стаття 121 ЗКУ), провадиться один раз по кожному виду цільового призначення.

Законом України від 24 березня 2022 року № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2145) визначено особливості регулювання земельних відносин під час дії воєнного стану.

Зокрема Законом № 2145 доповнено Перехідні положення Земельного кодексу України пунктами 27 та 28.


Так, підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України, передбачено, що під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.


Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 01.01.2002) (зміни внесеними згідно із Законом № 2698-IX від 19.10.2022)


Тобто громадяни України, власники житлових будинків та господарських будівель і споруд, садових і дачних будинків, індивідуальних гаражів право власності на які зареєстровано в державному реєстрі речових прав та які раніше не використали свого права на безоплатну передачу земельних ділянок в межах норм встановлених статтею 121 Земельного кодексу України можуть подавати клопотання до відповідної ради, яка є розпорядником таких земель.


До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

Таку ж технічну документацію із землеустрою можуть замовляти громадяни, які отримали до 01.01.2002 рішення відповідної ради.

На решту випадків безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власністьв межах норм зазначених у статті 121 Земельного кодексу України – діє заборона.


Звертаю вашу увагу, що заборони, передбачені підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України не стосуються виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) в період дії воєнного стану (лист Міністерства юстиції України № 71050/Ж-18649/8.4.4 від 22.08.2022, лист Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України від 18.11.2022 № 04-11/14-2022/197251).


Тому всі відмови рад про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою чи її затвердження, які стосуються виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) з посиланням на заборону встановлену підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України – є неправомірними і потребують оскарження.


Коротенький підсумок публікації:

- всі земельні ділянки, якими ви користуєтесь і які можуть бути оформлені згідно норм безоплатної приватизації мають бути сформовані, мати кадастрові номери та посвідчуватися відповідними документами, які підтверджують право власностіна такі земельні ділянки. У випадках, якщо громадянином вже використане право на певний вид цільового призначення  земельної ділянки, але на ділянці розташоване зареєстроване майно – використати право отримати таку земельну ділянку в оренду;

- можливість в період дії воєнного стану скористатися правом безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок, на яких розташоване зареєстроване майно громадян України, або якщо раніше була надана земельна ділянка на підставі рішення відповідної ради датоване до 2002 року;

- визначена в Законі України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»

дата 01.01.2025 стосовно оформлення права власності на земельну ділянку  - стосується земельних часток (паїв).

 ❤️Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.


📲Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 ❤️


🇺🇦Все буде Україна!


💻Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:669 просмотров0 комментариев

Comentários


bottom of page