top of page

Відпустки військовослужбовців

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.


У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.


Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.


Право військовослужбовців на відпустки, порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них регулюється ст. 10¹ ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.


Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.


Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні:


  • до 10 років, становить 30 календарних днів;

  • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;

  • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;

  • понад 20 календ. років - 45 календ.днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

01 грудня 2022 року ВРУ прийняла Закон "Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану"(законопроєкт № 8081). Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Відповідно до змін в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Таким чином виключаються слова «за сімейними обставинами та з інших поважних причин».


Військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, але за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності захисників певної категорії відповідного підрозділу.

41 просмотр0 комментариев
bottom of page