top of page

Відмовитись від радянських «квазіречових прав» хочуть за рахунок ФГ

У парламенті схвалено ідею перетворити фермерські господарства у товариства з обмеженою відповідальністю. Чиновники запевняють, що всі гарантії ФГ зберігаються, а процедура перереєстрації має пройти безболісно. Але досвід КСП свідчить про зворотне.

Йдеться про проект закону №6013 від 09.09.2021 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період», який 12 січня цього року його було прийнято за основу із продовженням строку підготовки.

На жаль, пояснювальна записка до законопроекту не переконує в необхідності прийняття запропонованих змін. Але вони стосуються багатьох юридичних осіб і впливають на фермерські господарства, зокрема в частині удосконалення організаційно-правових форм. Так, автори проекту зазначають, що на сьогодні існує необхідність відступлення від застарілих, на їхню думку, радянських «квазіречових прав», заміни їх на більш сучасні оренду та управління, а також на уніфікацію підходів до розуміння правового статусу підприємств.

Автори законодавчої інціативи говорять, що в судовій практиці існує неоднакове розуміння поняття «приватне підприємство». А це начебто створює проблеми у правозастосуванні. Як аргумент наводяться дві постанови Касаційного господарського суду та Великої Палати Верховного Суду. У 2021 році високі судді вирішили питання застосування положень чинного законодавства та розуміння приватного підприємства – як товариства. У зв’язку із цим, уважають нардепи, мотиви, про які йдеться у судовому рішенні, не виключають можливості застосування аналогічного підходу до державних та комунальних підприємств. І це свідчить про наявність непередбачуваної та кардинально різної національної судової практики щодо наявності у «підприємства» статусу організаційно-правової форми юридичної особи. Тож, вважають нардепи, є потреба невідкладного виконання Верховною Радою свого обов’язку із забезпечення «якості закону», який згідно із практикою ЄСПЛ (справа «Бейелер проти Італії») полягає в тому, щоб закон був доступним для зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним. Із цією тезою важко погодитися, оскільки висновки були зроблені без наведення будь-якого прикладу для порівняння.

З урахуванням постановлення проблеми у пояснювальній записці наголошується на необхідності комплексного врегулювання проблеми правового статусу підприємств, а також майнової основи забезпечення підприємницької діяльності. Для цього пропонується запровадити перехідний період на сім років для поступового припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські товариства з дотриманням принципу співмірного та передбачуваного втручання у права засновників таких юридичних осіб без покладання на них надмірного тягаря з виконання закону.

Зміни, які пропонуються у проекті, стосуються багатьох підприємств, серед яких вказано і фермерські господарства, які планується перетворити у ТОВ.

Посадовці Міністерства аграрної політики та продовольства України випромінюють оптимізм: перехід має відбутися безболісно, адже до правонаступників перейдуть усі права, у тому числі на землю, ліцензії, дозволи тощо. Тож, хвилюватися не потрібно.

Разом з тим все виглядає просто тільки на папері, а попередній досвід агропідприємств, зокрема у період реорганізації КСП (масова реорганізація пройшла у 2000 році), показав, що це створило проблеми, які вирішуються судами у 2023 році: спори про правонаступництво та права на землі є актуальними і донині.

Заяви представників Мінагро не містять пояснень необхідності зміни організаційної форми фермерських господарства. Ця форма вбачається універсальною для ведення підприємницької діяльності. І вона вдало себе зарекомендувала ще з 1991 року. За даними Мінагро, однією з найпоширеніших форм підприємництва в аграрному секторі є саме фермерські господарства. Їхня питома вага у структурі суб’єктів господарювання агропромислового комплексу становить 67%.

Перший закон «Про селянське (фермерське) господарство» був прийнятий наприкінці 1991 року. Його мета полягала у створенні можливості  для людей, які переважно проживають у сільській місцевості і працюють на землі, створювати таку юридичну особу для виробництва товарної сільськогосподарської продукції, займатися її переробленням і реалізацією.

19 червня було прийнято новий закон «Про фермерське господарство», який у зв’язку з розвитком правовідносин дещо по іншому врегулював питання діяльності фермерських господарства та фермерства в цілому. Суть фермерства не змінилася, і передбачалося, що це є формою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи. У 2016, 2018 роках Закон зазнає низки змін і цікавих нововведень. Це, зокрема, розмежування ФГ на підвиди: ФГ сімейного типу зі статусом юр. особи, та ФГ без статусу юр. особи у формі ФОП.

У червні 2020 року ВП ВС зробила висновки з окремих питань діяльності ФГ, зокрема, щодо статусу таких юридичних осіб, наслідків смерті засновника господарства, правового статусу земель ФГ, які були отримані на праві постійного користування (справа №179/1043/16-ц, №922/989/18).

Тому, можна стверджувати, що спірних питань у розумінні статусу цих юридичних осіб, статусу засновників та/або спадкоємців, правового статусу земельних ділянок на сьогодні у судовій практиці немає. Окрім цього, діяльність таких юридичних осіб регулюється Земельним кодексом та Законом, що виділяє його з-поміж інших юридичних осіб, про які йдеться у проекті (приватне підприємство, державне підприємство, казенне підприємство, дочірнє підприємство, КСП тощо).

Звичайно, чинний закон про фермерські господарства не є досконалим і потребує оновлення відповідно до усталеної судової практики та зміни правовідносин, однак такі зміни не є критичними. І деяка схожість ФГ на ТОВ (в аспекті правового регулювання) не є підставою для ототожнення цих двох організаційно-правових форм. ФГ є більш специфічною, має свою основну мету, відмінну від ТОВ, а саме: виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її перероблення та реалізацію за рахунок використання земель.

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що ані в проекті Закону, ані в пояснювальній записці до проекту, ані в заявах уповноважених осіб Мінагро не йдеться та не вказується, у чому полягає необхідність зміни (перетворення) саме фермерських господарств. Яку перевагу ФГ отримають у разі прийняття таких змін? Чи варті вони тих додаткових дій, які засновники ФГ вимушені будуть вчинити для приведення діяльності, документів, земель до вимог нового закону вже у статусі ТОВ?

Схоже, що фермерські господарства потрапили до проекту №6013 помилково. Відтак, відповідні норми мають бути виключені із документу під час його підготовки до другого читання. Сам же законопроект потребує значного доопрацювання.

А якщо законодавець хоче урегулювати питання діяльності ФГ та надати додаткових ознак ТОВ, краще внести зміни до закону «Про фермерські господарства». Трансформація ФГ у ТОВ може призвести до замороження або припинення багатьох господарств, що є негативом для аграрного сектору.

Шановні учасники групи Земельний фонд України, користуйтесь нашими порадами та діліться ними з знайомими, а якщо виникнуть питання щодо цієї теми чи будь якої іншої, то наші фахівці мають всі необхідні можливості аби надати якісну консультацію та кваліфіковану допомогу кожному.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна! Перемога буде за нами!

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

67 просмотров0 комментариев
bottom of page