top of page

Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватись правил добросусідства (глава 17«Добросусідство» Земельного кодексу України).

Порушення права користування земельною ділянкою може полягати у самовільному захопленні ділянки шляхом зведення будівель чи споруд, ведення господарської діяльності, встановлення спірних межових знаків на чужій ділянці, самовільному проїзді через ділянку, забороні доступу (проходу) до ділянки, засмічення побутовими відходами і стічними водами і тд.

Власник земельної ділянки має право вимагати усунення відповідних перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном(земельною ділянкою). А також вимагати усунення будь-яких порушень прав на землю і відшкодування завданих збитків можна і тоді, коли ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

Захист прав громадян на земельні ділянки здійснюється, шляхом відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують його права.

Вимагати усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою можна шляхом:

• переговорів з учасником конфлікту;

• звернення до уповноважених органів;

• звернення до суду.

 

Добровільний порядок

Пошук способів розв'язання конфлікту власними силами його учасників без залучення відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

Для усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, а також звільнення самовільно зайнятої ділянки законний власник може звернутися до відповідної особи, що здійснює такі перешкоди чи самовільно зайняла ділянку, з проханням про припинення неправомірних дій.

Звернення може бути усним або письмовим.

Письмове звернення складається у довільній формі та має містити відомості, що підтверджують законне право особи користуватися ділянкою, а також вимогу припинити здійснювати неправомірні дії.

До звернення варто додати копії наявних документів, що підтверджують права на ділянку чи право користування такою ділянкою, а також документи на підтвердження державної реєстрації таких прав.

Якщо у добровільному порядку спірна ситуація не була вирішена – необхідно застосувати позасудовий та судовий способи.

Позасудовий порядок

Передбачає звернення осіб за захистом своїх прав до органів, уповноважених вирішувати земельні спори (Глава 25 «Вирішення земельних спорів» Земельного кодексу України).

З метою позасудового вирішення земельного спору слід звернутися до:

• сільських, селищних, міських рад або

• територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

(кожен земельний спір розглядається та вирішується в індивідуальному порядку, а звернення надсилається до органу, який уповноважений та має компетенцію у його вирішенні)

Земельні спори розглядаються уповноваженими органами на підставі заяви. Заява про вирішення земельного спору повинна містити:

• найменування органу, до якого вона подається;

• імена сторін, які беруть участь у земельному спорі, телефон заявника (його представника), місце проживання або місцезнаходження;

• зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;

• зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;

• перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується заявником або його представником із зазначенням дати її подання.

Окрім копій документів, що посвідчують особу, до заяви слід додати:

✓копію документа, що посвідчує право на ділянку;

✓кадастровий план ділянки з відображенням зон обмежень (обтяжень) прав на ділянку та наявних земельних сервітутів (за наявності);

✓копії документів, що підтверджують зміни, які відбулися у правовому режимі ділянки;

✓копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна;

✓копії рішень органів місцевого самоврядування або судових органів щодо вирішення земельних спорів, якщо такі мали місце.

Якщо заява про вирішення земельного спору подається представником заявника – до заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Земельні спори розглядаються у тижневий строк з дня подання заяви. Розгляд заяв та прийняття рішення компетентними органами здійснюється безкоштовно.

Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін. У разі відсутності однієї зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання – розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття і вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження цього рішення у суді призупиняє його виконання.

Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства.

Судовий порядок

Передбачає подання судового позову про усунення перешкод у здійсненні особою права користування тарозпорядження своїм майном (негаторний позов).

(Негаторним є позов власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння (ст. 391 ЦК України).

Негаторний позов пред'являється власником за умови, що він має майно у своєму володінні, однак протиправна поведінка інших осіб перешкоджає йому здійснювати права користування та розпорядження ним. Власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.)

І​з зазначеним позовом може звернутися також особа, яка відповідно до закону або договору має право володіння та користування майном, у тому числі у випадку, коли перешкоди чиняться власником майна.

Виключно судом вирішуються земельні спори щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

Суди також вирішують майнові спори про відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

Спір про встановлення чи відновлення меж земельної ділянки вирішується судом лише у частині незгоди із рішенням органу, уповноваженого вирішувати земельні спори.

Із позовною заявою слід звернутися до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем знаходження ділянки.

До позовної заяви слід додати документи, перелічені у пункті «Позасудовий порядок вирішення спору».

Розгляд судом земельних спорів у порядку цивільного судочинства здійснюється у строки, встановлені Цивільним процесуальним кодексом України.

Позовна давність до вимог про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження земельною ділянкою не застосовується, оскільки порушення прав триває у часі. Якщо ж на момент подання негаторного позову порушене припинилося, то підстав для його задоволення немає.

Особа, яка зверталась за захистом своїх прав до суду, має право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень.

Джерело: minjust.gov.ua

Шановні учасники групи #Земельний фонд України,користуйтесь нашими порадами та діліться ними з знайомими, а якщо виникнуть питання щодо цієї теми чи будь якої іншої, то наші фахівці мають всі необхідні можливості аби надати якісну консультацію та кваліфіковану допомогу кожному.

З приводу отримання консультацій, роз’яснень та послуг ви можете звертатися до адміністратора групи Сергія Коновалова, написавши йому в особисті повідомлення

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

440 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page