top of page

Судова практика

Судова практика щодо оскарження рішення державного кадастрового реєстратора про відмову у внесені відомостей (змін до них) до державного земельного кадастру під час воєнного стану.

Тернопільським окружним адміністративним судом у справі No 500/4756/22 було прийнято рішення від 22 березня 2023 року, яким позов було задоволено повністю та визнано протиправним і скасувати рішення державного кадастрового реєстратора Відділу No2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Мельниченко Ірини Ярославівни No РВ-6100096462022 від 28.11.2022 про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

Згідно фабули справи: «Судом встановлено, що рішенням Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області від 23.12.2021 No 224 надано ОСОБА_1 дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею 0,5800 га, за рахунок земель комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за межами населеного пункту с. Привороття, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

08.02.2022 позивачем укладено договору No 140 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.02.2019 та має кваліфікаційний сертифікат інженера- землевпорядника No 010951 (дублікат) від 19.02.2019.

На замовлення ОСОБА_1 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 розроблено проект землеустрою щодо відведення мені земельної ділянки у власність, площею 0,5800 га, за рахунок земель комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за межами населеного пункту с. Привороття, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

27.11.2022 через Єдиний державний портал адміністративних послуг, розробник від імені позивача подав заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, з долученим до неї проектом землеустрою в електронній формі та у формі електронного документу.

28.11.2022 Державний кадастровий реєстратор прийняв рішення No РВ- 6100096462022 про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, з підстав невідповідності електронного документу установленим вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки електронного документа. Посилаючись на пп.5 п.27 Розділу X "Перехідні положення" ЗК України із внесеними змінами згідно Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" від 24.03.2022 No2145-IX, рекомендовано подати дану документацію на розгляд не раніше, як після скасування воєнного стану в Україні.

Частинами 4-6 ст.24 Закону No 3613-VI визначено, що для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки, в електронній формі та формі електронного документа. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви: перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є: подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі; невідповідність поданих документів вимогам законодавства; знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Системний аналіз приписів Закону України "Про Державний земельний кадастр свідчить про те, що у разі отримання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор протягом 14 робочих днів з дня прийняття такої заяви за результатами розгляду та перевірки поданих документів або вносить відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру, або приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні таких відомостей. Перелік підстав для такої відмови є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Як встановлено судом, за результатами розгляду заяви позивача від 27.11.2022 про державну реєстрацію земельної ділянки, відповідачем 28.11.2022 прийнято рішення No РВ- 6100096462022 про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, з підстав невідповідності електронного документу установленим вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки електронного документа.

Тобто, Державний кадастровий реєстратор, окрім загального посилання на невідповідність поданих документів вимогам законодавства, жодним іншим чином не мотивував рішення про відмову у внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

Разом з цим, вказуючи пп.5 п.27 Розділу X "Перехідні положення" ЗК України із внесеними змінами згідно Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" від 24.03.2022 No2145-IX у спірному рішенні, відповідачем рекомендовано подати дану документацію на розгляд не раніше, як після скасування воєнного стану в Україні.

У зв`язку з розпочатою військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24.02.2022 No64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, затвердженого Законом України від 24.02.2022 No 2102-ІХ.

На момент прийняття спірного рішення та розгляду справи строк дії воєнного стану в Україні продовжено.

06.04.2022 опубліковано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" від 24.03.2022 No2145-IX, який набув чинності 07.04.2022.

Цим Законом Розділ X "Перехідні положення" ЗК України було доповнено, зокрема п.27, відповідно до якого під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням таких особливостей:

безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється (пп.5);

формування земельних ділянок, зазначених у підпункті "а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється (пп.6).

Тобто Закон України від 24.03.2022 No2145-IX встановлює беззаперечну заборону під час дії воєнного стану на вчиненні дій уповноваженими органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування стосовно безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою безоплатної передачі та формування земельної ділянки.

Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" від 19.10.2022 No 2698-IX, який набрав чинності 19.11.2022, виключено пп.6 п.27 Розділу X "Перехідні положення" ЗК України, із змінами, внесеними згідно із Законом від 12.05.2022 No 2247-IX, згідно з яким у період дії воєнного стану була заборона формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначених у підпункті "а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється.

Отже з 19.11.2022 відсутня заборона органам державної влади та органам місцевого самоврядування вживати будь-яких заходів щодо формування земельних ділянок.

Слід зазначити, що згідно з ч.1, 3-5 ст.79-1 ЗК України формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об`єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Формування земельних ділянок (крім випадків, визначених у частинах шостій - сьомій цієї статті) здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Однак при прийнятті оскаржуваного рішення відповідачем не були враховані наведені приписи ст.79-1 ЗК України.

Суд наголошує, що надання дозволу на розробку проекту землеустрою та розроблення проекту землеустрою має на меті лише формування земельної ділянки як окремого об`єкта.

Як слідує з матеріалів справи, дозвіл на розроблення проекту землеустрою ОСОБА_1 надано рішенням Орининської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області від 23.12.2021 No 224 та проект землеустрою розроблено на замовлення позивача на підставі договору від 08.02.2022 No 140, тому у спірних правовідносинах пп.5 п.27 Розділу X "Перехідні положення" ЗК України, який діє з 07.04.2022, не порушується.

Водночас встановлення тимчасової заборони на безоплатну передачу земель комунальної власності у приватну власність за наявності встановленого факту порушення прав позивача стосовно формування бажаної ним земельної ділянки, що з 19.11.2022 не заборонено під час дії воєнного стану, не є підставою для невжиття заходів судового захисту порушених прав позивача. За сукупністю встановлених обставин та системного аналізу наведених законодавчих норм, суд приходить до висновку, що спірне рішення No РВ-6100096462022 від 28.11.2022 про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, є не обґрунтованим, прийнятим без урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, не відповідає вимогам ч.2 ст.2 КАС України, а отже є протиправним та підлягає скасуванню».

Проте, Восьмим апеляційним адміністративним судом було скасовано рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 березня 2023 року в адміністративній справі No500/4756/22 за позовом ОСОБА_1 до Державного кадастрового реєстратора Відділу No2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Мельниченко Ірини Ярославівни про визнання протиправним та скасування рішення.

Восьмий апеляційний адміністративний суд зробив наступні висновки, що стали підставою для скасування судового рішення: «Судом першої інстанції зроблено висновок, що з 19.11.2022 відсутня заборона органам державної влади та органам місцевого самоврядування вживати будь- яких заходів щодо формування земельних ділянок, однак судом не взято до уваги, що державним кадастровим реєстратором прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей з підстав невідповідності документації із землеустрою вимогам пп.5 п.27 Перехідних положень Земельного кодексу України, а не підпункту 6.

Так, 06.04.2022 опубліковано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" від 24.03.2022 No2145-IX, який набув чинності 07.04.2022. Цим Законом Розділ X "Перехідні положення" Земельного кодексу України було доповнено, зокрема пунктом 27, відповідно до якого під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням таких особливостей: безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється (пп.5); формування земельних ділянок, зазначених у підпункті "а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється (пп.6).

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" від 19.10.2022 No2698-ІХ, який набрав чинності 19.11.2022, виключено підпункт 6 пункту 27 Розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, із змінами, внесеними згідно із Законом від 12.05.2022 No2247- IX, згідно з яким у період дії воєнного стану була заборона формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначених у підпункті "а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється.

Однак, підпункт 5 пункту 27 Перехідних положень ЗК України викладено в наступній редакції: «безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом».

Тобто, встановлена Законом України від 24.03.2022 No2145-ІХ, а саме, підпунктом 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України, беззаперечна заборона під час дії воєнного стану на вчиненні дій щодо розроблення документації із землеустрою Законом від 19.10.2022 No2698-ІХ не скасована».

Тобто, згідно змісту судових рішень підлягає скасуванню рішення державного кадастрового реєстратора про відмову у внесенні відомостей з підстав невідповідності документації із землеустрою вимогам пп.6 п.27 Перехідних положень Земельного кодексу України.

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

108 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page