top of page

Рішення на виготовлення технічної документації із землеустрою

Відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій» є такі види технічних документацій із землеустрою:

-  технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

- технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

- технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;

- технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об’єктів;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини.

Розглянемо питання щодо технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням власника (розпорядника) земельної ділянки, землекористувача.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалів топографо-геодезичних робіт.

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здебільшого відбувається з метою:

- відновлення меж земельної ділянки відповідно до документів на право користування (у випадку втрати чи пошкодження раніше встановлених межових знаків)

- проведення будівельних робіт (будівництва об’єкту нерухомості в межах земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та  дозвільних документів на будівництво, в тому числі з метою встановлення я будівельного  паркану по периметру земельної ділянки)

- внесення відомостей про межі земельної ділянки до Державного земельного кадастру

- внесення відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки

- передачі в користування земельної ділянки комунальної власності, (крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу) у випадку переходу права власності чи права користування (права оперативного управління, господарського відання) на об’єкти нерухомого майна до іншої фізичної чи юридичної особи

- вирішення земельних спорів (відповідно до статей 158 -161 Земельного кодексу України)

Для отримання дозволу (рішення) відповідної ради на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності,фізичній чи юридичній особі необхідно вернутися до відповідної ради з заявою про надання дозволу на розроблення.

До заяви додаються документи, які підтверджують право користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, майново-правові документи на об’єкти нерухомого майна (у разі наявності таких на земельній ділянці), статутні документи (для юридичних осіб), копія паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

Нагадую, що межові знаки не встановлюються:

• у спільних поворотних точках меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки;

• у місцях, де їх установка неможлива (на водних об’єктах, при забороні проведення земляних робіт). У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки можуть позначатися маркуванням фарбою;

• у поворотних точках меж земельних ділянок, які у визначеному законодавством порядку надані (передані) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування лінійних об’єктів: споруд опорних конструкцій (опори, стояки опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв’язку;

• на бажання власника (користувача) — якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо).

 

У разі передачі земельної ділянки в оренду чи постійне користування технічна документація із землеустрою затверджується, реєструється право комунальної власності (якщо таке право не було зареєстроване), готується та підписується договір оренди або реєструється право постійного користування (вичерпний перелік підприємств та організацій, яким може бути   передано земельна ділянка в постійне користування встановлений статтею 92 Земельного кодексу України).  


635 просмотров0 комментариев

コメント


bottom of page