top of page

Чи припиняється договір оренди землі у разі смерті ФОП – орендаря?

Відповідно до ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

  До складу спадщини не входить певний перелік прав та обов'язків, наведений в ст. 1219 ЦКУ. Право оренди земельної ділянки у цьому переліку не зазначено, тому може спадкуватися.

    У ст. 52 ЦКУ передбачено, що ФОП відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

   ФОП, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

   Тобто законодавець не поділяє майно фізичної особи на її особисте майно та майно ФОП.

   Законодавче відображення переходу права оренди земельної ділянки закріплено в статті 7 Закону України «Про оренду землі».

     У ч. 1 ст. 7 зазначеного Закону вказано, що право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи – орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам ЗКУ та вказаного Закону.

    Верховний Суд у постанові від 02.06.2021 року у справі № 351/1785/19 зазначив, що якщо умовами договору оренди земельної ділянки, укладеного сторонами, не передбачається заборона переходу права на оренду в порядку спадкування, то спадкоємці орендаря (фізичної особи-підприємця) після смерті останнього можуть успадкувати право на оренду земельної  ділянки, яка є предметом цього договору.

    Виходячи з цього, якщо умовами договору оренди не заборонено перехід прав оренди в порядку спадкування, то спадкоємці фізичної особи(ФОП) – орендаря можуть успадкувати право на оренду земельної ділянки, визначеної цим договором.

    Також відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі припиняється у разі смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови спадкоємців від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки.

    Таким чином, у разі відсутності такої відмови, укладений договір оренди землі є чинним та обов’язковими для виконання спадкоємцями ФОП.

 Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

Comments


bottom of page