top of page

Консолідація земель сільськогосподарського призначення

⭕️ Консолідація земель — комплекс заходів із землеустрою, які полягають у зміні меж та угідь земельних ділянок, формуванні нових земельних ділянок, припинення існування існуючих земельних ділянок з метою уникнення черезсмужжя та забезпечення сталого землекористування.

Проект Закону передбачає демократичний механізм консолідації земель, а також впроваджує правові інструменти для безумовного та дієвого захисту інтересів всіх землевласників. Особлива увага приділяється безумовному відшкодуванню можливих збитків для землевласників, які не є ініціаторами консолідації, що має дієво попереджувати проведення консолідації земель у спосіб, який не відповідатиме інтересам усіх власників земельних ділянок.

Проект Закону не передбачає інструментів втручання у консолідацію земель з боку органів державної влади або місцевого самоврядування.Відповідно до проекту ініціаторами консолідації земель можуть бути особи, яким в сукупності належить право власності на земельні ділянки, що складають більше 50% площі масиву земель сільськогосподарського призначення. Об’єктом консолідації земель можуть бути земельні ділянки, які відповідно до відомостей Державного земельного кадастру розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, і які відповідають усім наступним критеріям:

  • належать до земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства;

  • за угіддями не можуть належати до земель під багаторічними насадженнями;

  • за функціональним зонуванням земельні ділянки не можуть належати до іншої функціональної зони, крім територій під ріллею та перелогами, меліорованих територій, територій для сінокосіння та випасання худоби;

  • на земельних ділянках не мають бути розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди (крім об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних мереж, складових частин меліоративних мереж);

  • відповідно до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у власника, користувача земельної ділянки має бути відсутнє право на виконання будівельних робіт на такій земельній ділянці.

▪️ Відповідність об’єктів консолідації цим критеріям підтверджується нотаріусом. Відомості про належність земельної ділянки до функціональної зони підтверджується витягом із містобудівної документації, що надається сільською, селищною, міською радою або її виконавчим органом за зверненням нотаріуса.

▪️ Консолідація земель здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель.

▪️  Розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель може супроводжуватися запровадженням:

а) обтяжень речових прав на усі земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, які полягають у забороні відчуження (крім передачі у спадщину), передачі у користування (крім поновлення договорів оренди, суборенди,земельного сервітуту, укладення таких договорів на новий строк з тими ж землекористувачами);

б) обмежень у використанні усіх земельних ділянок, які полягають у забороні зміни меж, угідь земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення.

Строк дії зазначених обмежень речових прав на земельні ділянки та обтяжень речових прав на них встановлюється у два місяці з дня державної реєстрації таких обтяжень.

Про розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель у п’ятиденний строк з дня його укладення договору про його розроблення прийняття письмово повідомляються власники, користувачі та заставодержателі земельних ділянок, що є об’єктами консолідації, а для земельних ділянок державної, комунальної власності — органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження ними. У випадку, якщо об’єктом консолідації є земельна ділянка, сформована з невитребуваної земельної частки (паю), нерозподілена земельна ділянка, земельна ділянка, власник якої помер, але спадкоємці не прийняли спадщину, земельна ділянка, що є відумерлою спадщиною, про розроблення проекту повідомляється сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням земельної ділянки. Письмове повідомлення здійснюється шляхом надання нотаріусом засвідченої копії зазначеного договору під розписку або надіслання такої копії цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. У разі, якщо розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель супроводжується запровадженням обмеженням у використанні земельних ділянок, обтяженням речових прав на них, письмове повідомлення здійснюється нотаріусом, який здійснив державну реєстрацію зазначених обтяжень.

Власник земельної ділянки протягом одного місяця з дня отримання повідомлення про розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель має право надіслати нотаріусу, який повідомив про розроблення проекту, письмову згоду на здійснення зазначеним проектом заходів з об’єднання земельних ділянок, які належать йому на праві власності. У разі, якщо земельні ділянки передані у користування іншим особам або перебувають у заставі, їх об’єднання погоджується також із їх користувачем, заставодержателем.

Справжність підписів на письмовій згоді посвідчується нотаріально. Про таку згоду нотаріус зобов’язаний письмово повідомити ініціатора консолідації протягом двох робочих днів з дня її отримання.

Проект землеустрою щодо консолідації земель розробляється особами, які відповідно до закону можуть бути розробниками документації із землеустрою.

Розробник проекту землеустрою щодо консолідації земель для здійснення заходів, пов’язаних з розробленням такого проекту, має право безперешкодного доступу до земель та земельних ділянок, які є об’єктами консолідації, для виконання робіт із землеустрою.

▪️ Проектом землеустрою щодо консолідації земель можуть передбачатись наступні заходи із землеустрою щодо об’єктів консолідації (далі – заходи консолідації):

а) зміна меж земельних ділянок з метою усунення черезсмужжя, ламаності меж;

б) зміна угідь земельних ділянок;

в) формування земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами та/або збільшення площі земельних ділянок приватної власності за рахунок земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами (крім польових доріг, які обмежують масив);

г) об’єднання декількох земельних ділянок, які належать на праві власності одній особі.

Заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації земель мають відповідати наступним вимогам:

  • нормативна грошова оцінка земельної ділянки, межі якої були змінені, не може бути меншою нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки до зміни її меж, більше, ніж на 10%;

  • у складі масиву земель сільськогосподарського призначення, має бути відсутнє черезсмужжя, і усі земельні ділянки, які належать на праві власності одному власнику, мають бути пов’язані спільними межами;

  • має бути забезпечений вільний доступ до кожної земельної ділянки (сукупності декількох земельних ділянок, поєднаних спільними межами, які перебувають у власності однієї особи) з дороги, розташованої на межі цього масиву, без необхідності проходу (проїзду) через іншу земельну ділянку.

У разі, якщо проектом передбачено збільшення площі земельних ділянок приватної власності за рахунок земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами:

а) кожен власник земельної ділянки, розташованої у масиві (крім держави та територіальної громади) має право на збільшення площі земельних ділянок, які перебувають у його власності, пропорційно до площі, яку складає ця земельна ділянка відносно площі масиву за рахунок земельних ділянок під польовими дорогами, які перебувають у комунальній або колективній власності;

б) земельні ділянки комунальної власності, площа яких увійшла до площі інших земельних ділянок масиву земель сільськогосподарського призначення, припиняє існувати як об’єкт цивільних прав, а їх державна реєстрація та державна реєстрація речових прав на них скасовується на підставі рішення про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель.

Власники, користувачі об’єктів консолідації, які внаслідок затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель зазнали збитків (крім держави, територіальної громади), мають право на відшкодування таких збитків за рахунок ініціаторів консолідації. Розмір збитків визначається шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

▪️ Кадастрові номери земельних ділянок, межі, площа, угіддя яких були змінені за проектом землеустрою щодо консолідації земель, не скасовуються, крім земельних ділянок, сформованих цим проектом шляхом об’єднання земельних ділянок. Не допускається здійснення без згоди власника земельної ділянки за проектом консолідації земель заходів із землеустрою, які передбачають зменшення площі земельної ділянки або зміну її угідь, об’єднання земельних ділянок.Рішення ініціаторів консолідації про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель може бути оскаржено до суду власниками земельних ділянок, межі, площа та угіддя яких були змінені за таким проектом, суб’єктами інших речових прав на такі земельні ділянки, якщо вони не погодили такий проект.

Власники, користувачі земельних ділянок, межі земельних ділянок яких були змінені внаслідок затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель, мають право на збирання врожаю на земельних ділянках в межах, які існували до такого затвердження, за умови, якщо такий врожай був посіяний до затвердження проекту.

▪️ Після затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель наступне розроблення такого проекту щодо тих земельних ділянок, які були об’єктами консолідації, допускається не раніше, ніж через 5 років.

📌 Станом на 01.01.2022 в Україні нараховувалося 26 629 фермерських господарств, які в сукупності обробляють лише 4 968,7 тис. га сільськогосподарських угідь, а це менше, ніж 15% сільськогосподарських земель країни. Отже, близько 36 млн га сільськогосподарських угідь сьогодні залишаються під загрозою подальшої парцеляції.

❤️Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.


📲Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 ❤️


🇺🇦Все буде Україна!


💻Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:69 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page