top of page

Адвокатський запит як правовий інструмент отримання інформації, копії необхідних документів

Дуже часто у фізичних і юридичних осіб виникає необхідність звернутись з позовною заявою за захистом своїх порушених прав чи інтересу, у тому числі поновлення своїх прав на земельні паї, захист прав у випадку протиправної діяльності або бездіяльності органів місцевого самоврядування шляхом звернення до суду та інше.

Для вирішення всіх цих питань необхідно перш за все мати всі документи, які можуть підтвердити факт наявності прав, або фіксувати порушення посадовими особами прав фізичних і юридичних осіб.

🔍Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є:

  • сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією ( основний документ);

  • свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

  • рішення суду про визнання права на земельну частку (пай);

  • трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства (за наявності) чи нотаріально засвідчена виписка з неї (за наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; підтвердження членства.

🗂️Так наприклад для того, щоб довести своє право на земельний пай необхідно зібрати певний перелік документів, як правило більшість з цих документів зберігаються в архівах ГУ Держгеокадастру, сільських радах, районних державних адміністраціях, на підприємствах реорганізованих з КСП, судах, органів нотаріату

Адвокатський запит - це гарантований Законом України від 05 липня 2012 р. No 5076- VI “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” спосіб отримання адвокатом матеріалів справи та іншої інформації від органів державної влади з метою надання юридичної допомоги клієнту.

Перевагами адвокатського запиту перед запитом на інформацію за ЗУ «Про доступ до публічної інформації» є перш за все статусність запитувача інформації та коло осіб, у яких можна витребувати необхідні відомості (органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадські об'єднання).

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

📑У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Відповідальність за ненадання (неповне, несвоєчасне надання) інформації чи копій документів на адвокатський запит передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає, що за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протокол у такій справі про адміністративне правопорушення можуть складати голови ради адвокатів областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член Ради адвокатів, а розгляд справи здійснюється суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Окрім того, Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги (ч. 1 ст. 397 Кримінального Кодексу України).

Так, Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 11.10.2019 р. у справі No300/1683/19 позов задоволено повністю, визнано протиправною бездіяльність Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській щодо ненадання адвокату повної інформації на повторний адвокатський запит та зобов`язано відповідача надати адвокату належним чином завірені копії наказів із повним розкриттям інформації.

Тож у випадку, якщо Ви звернулись до органу державної влади, органу місцевого самоврядування з відповідним клопотанням, яке й досі не було розглянуто і на Ваш запит не було надано жодної інформації, або є необхідність звернутись з позовною заявою за захистом своїх порушених прав чи інтересу, для чого необхідно попередньо отримати документи та інформацію, то в даному випадку адвокатський запит є одним із способів отримання адвокатом матеріалів справи та іншої інформації від органів державної влади з метою надання юридичної допомоги клієнту.

Підсумовуючи, слід ще раз підкреслити, що адвокатський запит є ефективним інструментом для оперативного отримання потрібної інформації задля покращення захисту Ваших прав.

💡Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 

Все буде Україна!

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

• Наш сайт   https://www.zemfond.net

95 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page