top of page

Спрощення процедури отримання в оренду землі для розміщення виробничих потужностей

Обновлено: 18 июл. 2022 г.

Спрощення процедури отримання в оренду землі для розміщення виробничих потужностей евакуйованих підприємств, особливості вчинення правочинів щодо відчуження земельних ділянок та інші важливі зміни в земельному законодавстві

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану»** **2247-IX від 12.05.2022 року.

Метою прийняття закону є встановлення спеціальних правил щодо володіння, користування та розпорядження землею, що забезпечать найбільш нагальні та невідкладні потреби у земельних ділянках суб'єктів, які мають вагоме значення для національної економіки, аграрного сектору та громадян України в умовах воєнного стану, в тому числі надання та зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств, що переміщуються (евакуюються) із зони бойових дій, розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, ведення сільськогосподарського виробництва, сталого функціонування газотранспортної та газорозподільної систем, водопостачання і водовідведення, виробництва тепла, електронних комунікацій тощо.

Цим Законом були прийняті наступні важливі зміни:

 • Порядок визначення підприємств, виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, та осіб, яким надається право на одержання в оренду без проведення земельних торгів земельної ділянки державної, комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий порядок повинен передбачати, у тому числі, збирання відомостей, необхідних для розгляду питання про встановлення та зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до підпункту 11 цього пункту. Перелік осіб, яким надається право на одержання в оренду без проведення земельних торгів земельної ділянки державної, комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, а також перелік підприємств, виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, визначаються спільним рішенням обласної, Київської міської військової адміністрації, з території якої переміщуються (евакуюються) виробничі потужності, та обласної, Київської міської військової адміністрації (а у разі припинення або скасування воєнного стану на відповідній території – обласної, Київської міської державної адміністрації), на територію якої такі потужності переміщуються (евакуюються).

 • Для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб земельні ділянки комунальної власності надаються **у постійне користування виконавчим **органам сільських, селищних, міських рад.

 • Передача земельних ділянок державної, комунальної власності для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб фізичним, юридичним особам на інших речових правах забороняється

 • Розміщення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення(тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб, а також інженерних мереж, необхідних для функціонування таких споруд, може здійснюватися на земельних ділянках усіх категорій земель (крім земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення) без зміни цільового призначення земельної ділянки. Розміщення на зазначених земельних ділянках інших об’єктів здійснюється відповідно до цільового призначення земельних ділянок. Умови договору оренди земельних ділянок у випадках, визначених " будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів " цього підпункту, визначаються з урахуванням таких-підпунктами " розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави)" особливостей: орендар не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки; відчуження, застава (іпотека) права користування земельною ділянкою забороняється; передача земельної ділянки в суборенду забороняється; орендар зобов’язаний здійснити розміщення об’єктів, для яких земельна ділянка передана в оренду, протягом строку, визначеного договором оренди земельної ділянки (з припиненням орендодавцем дії такого договору, якщо орендар не виконав це зобов’язання, в односторонньому порядку, без урахування волевиявлення орендаря); передача в оренду земельних ділянок державної, комунальної власності не допускається, якщо земельна ділянка віднесена до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення";

 • Зміна цільового призначення земельних ділянок для розміщення таких виробничих потужностей, а також будівництва річкових портів (терміналів), залізничних логістичних центрів (виробничо-перевантажувальних комплексів) відбуватиметься без розроблення документації з землеустрою, затвердженої містобудівної документації та **з **мотивованим висновком уповноваженого органу містобудування та архітектури сільської селищної або міської ради. Такий висновок формується з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Перелік та обсяг відомостей, які зазначаються у висновку, визначаються Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

 • Держгеокадастр отримав право за погодженням з Мінагрополітики призупиняти та відновлювати роботу Державного земельного кадастру, орієнтуючись на питання безпеки, а також встановлювати обмеження щодо повноважень державних кадастрових реєстраторів.

 • Передбачена можливість радам передавати в оренду земельні ділянки, що переходять до комунальної власності територіальних громад, без проведення державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

 • Створено правові передумови для складання документації із землеустрою, топографо-геодезичних і картографічних робіт, оцінки земельних ділянок. А саме: за умови надання сертифікованому інженеру-землевпоряднику та/або сертифікованому інженеру-геодезисту, який виконує такі роботи, органом Служби безпеки України спеціального дозволу на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

 • Віднесення до земель морського транспорту земельних ділянок у межах морського порту буде здійснюватися без зміни категорії земель та/або виду цільового призначення земель. Доповнено, що прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського і внутрішнього водного транспорту.

 • Доповнено частину першу статті 140 ЗК України: підстави припинення права власності на земельну ділянку, а саме: примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 • Доповнено підпункт 2 пункту 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України пункт "є" наступим: Примірник зареєстрованого договору оренди землі в районній військовій адміністрації протягом трьох робочих днів з моменту його реєстрації надсилається орендодавцем електронною поштою до Держгеокадастру або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління.

 • Дозволена передача без зміни цільового призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, які не були віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (наприклад, були землями запасу громади).

 • До відновлення роботи Державного земельного кадастру відомості щодо встановлення чи зміни цільового призначення земельних ділянок реєструватимуть районні військові адміністрації у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

 • Державна реєстрація зміни цільового призначення земельної ділянки без внесення відомостей про це до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка складається в електронній формі, до якої додається копія рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Заява з доданими документами надсилається до районної військової адміністрації електронною поштою.

 • Державна реєстрація зміни цільового призначення земельної ділянки здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви.

 • Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок для нового будівництва, реконструкції будівель для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу), місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, допускається без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеним відповідною містобудівною документацією та із спрощенням, а саме:без сплати втрат лісогосподарського виробництва (крім зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань, зумовлених бойовими діями, терористичними актами, диверсіями або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків) та втрат сільськогосподарського виробництва; без дотримання вимог частини дев’ятої статті 20 цього Земельного кодексу України; без розроблення документації із землеустрою.

 • Органи місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня відновлення функціонування Державного земельного кадастру, як власник, користувач земельної ділянки, цільове призначення якої було змінено в порядку, визначеному Перехідними положеннями, без внесення відомостей про це до Державного земельного кадастру, **зобов’язані **у порядку, визначеному Законом України "Про Державний земельний кадастр", подати заяву про внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру.

**Одночасно, 07 травня 2022 року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова, яка набрала законної сили 14 травня 2022 року набрала про "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану” № 564** , якою були визначені умови ведення Державного земельного кадастру протягом дії воєнного стану в Україні та одного місяця з дня його припинення/скасування.

Так припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Державною службою з питань геодезії, картографії і кадастру за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Такий перелік визначається з урахуванням переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, і які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Однак в межах адміністративно-територіальних одиниць, які до такого переліку не входять, ведення операцій із Державного земельного кадастру забезпечується з урахуванням таких особливостей:

 • внесення відомостей (змін до відомостей) до Державного земельного кадастру здійснюється виключно державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, включеними до переліку, що затверджується Держгеокадастром за погодженням із Мінагрополітики;

 • надання доступу до Державного земельного кадаструкористувачам, які мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, здійснюється за рішенням Держгеокадастру на підставі їх звернень. Надання доступу новим користувачам відбувається у встановленому законодавством загальному порядку;

 • **надання таких відомостей **із Державного земельного кадастру може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, зокрема:

 • витягів із Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

 • довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру; та

 • викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

 • користування відомостями Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об'єктів Державного земельного кадастру дозволяється лише особам, визначеним у Переліку кадастрових реєстраторів, а також визначеним сертифікованим інженерам-землевпорядникам та інженерам-геодезистам. Такі відомості не зазначаються у витягах із Державного земельного кадастру, викопіюваннях з картографічної основи Державного земельного кадастру, копіях документів Державного земельного кадастру;

 • Публічна кадастрова карта не функціонуватиме, оприлюднення відомостей ДЗК через Публічну кадастрову карту не здійснюється.

Що стосується змін у вчиненні правочинів щодо відчуження нерухомого майна (земельних ділянок), то 19 квітня 2022 року Кабінетом міністрів України була прийнята** **постанова "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану" № 480 , якою установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням таких особливостей (заборон):

 • нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, договорів іпотеки, довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, здійснюється виключно нотаріусами, включеними Міністерством юстиції України до переліку нотаріусів;

 • реєстрацію речових прав на нерухоме майно здійснюють, окрім нотаріусів, що увійшли до Переліку нотаріусів, також визначені Міністерством юстиції **державні реєстратори**;

 • нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна і відповідна державна реєстрація прав забороняється до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна (за винятком, зокрема, оформлення спадщини);

 • **забороняється також нотаріальне посвідчення **договорів щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно (в тому числі внесення змін або припинення таких договорів) і відповідна державна реєстрація прав на підставі довіреності відчужувача/іпотекодавця;

 • **нотаріальне посвідчення договору **щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється виключно за місцезнаходженням такого майна (з певними особливостями для міста Києва та Київської області);

 • забороняється державна реєстрація права власності на нерухоме майно у зв'язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду)), а також у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи.

Ось таким чином відбувається функціонування земельного законодавства у цей складний для країни та громадян час, а ми попри воєнні дії допомагаємо населенню бути в курсі всіх правових новин та завжди готові надати широкий спектр юридичних послуг у вирішенні індивідуальних проблем, а для отримання допомоги, консультацій, звертайтесь до адміністратора групи ЗФ України – Сергія Коновалова.Comments


bottom of page