top of page

РЕАЛІЗАЦІЯЯ ПРАВА ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ В РАЗІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні списанні коштів з рахунків та примусовій реалізації.

Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Частина 3 статті 2 ЗК України передбачає, що об’єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки.

Одним із видів нерухомого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення державним або приватним виконавцем є земельна ділянка, у тому числі призначена для реалізації сільськогосподарських потреб та цілей.

Накладення арешту на нерухоме майно боржника є крайнім заходом звернення стягнення, що впроваджується у разі відсутності у такого боржника коштів та інших матеріальних цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача.

Порядок звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна боржника регулюється статтею 50 Закону України «Про виконавче провадження».

Так, при накладенні арешту на нерухоме майно, у тому числі земельну ділянку, державний або приватний виконавець виносить відповідну постанову у виконавчому провадженні, попередньо з'ясувавши належність майна боржнику на праві власності, а також перевіривши, чи перебуває це майно під арештом.

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна.При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку.

При винесенні вмотивованої постанови про накладення арешту на такий вид нерухомого майна, виконавець має приймати рішення, виходячи з:

характеру правової належності боржнику земельної ділянки та договірних умов оренди земельної ділянки чинне законодавство України гарантує особі-боржнику право на отримання земельної ділянки у власність або користування, у тому числі за договорами емфітевзису та суперфіцію;

межі оборотоздатності нерухомого майна.

Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності об’єкта нерухомого майна виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідного реєстру у встановленому законодавством порядку.

Про накладення арешту на об’єкт нерухомого майна, заставлене третім особам, виконавець невідкладно повідомляє таким особам частиною 4 статті 50 Закону України «Про виконавче провадження».

У разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.

У разі відсутності технічної документації на майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.

Порядок реалізації арештованого майна

Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Порядок реалізації арештованого майна затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15.07.99 № 42/5 та зареєстровано в Мін’юсті України 19.07.99 за № 480/3773 із змінами і доповненнями.

Відповідно до пункту 1.2 цього Порядку реалізація арештованого майна здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу на комісійних і інших договірних началах та шляхом продажу на аукціоні.

Згідно з пунктом 3.1 цього Порядку відділ державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна. Розмір винагороди визначається за погодженням сторін.

Аналогічна норма передбачена Тимчасовим положенням про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 № 68/5 та зареєстрованим у Мін’юсті України 02.11.99 за № 745/4038 із змінами і доповненнями.

Так, згідно з пунктом 3.1 згаданого Тимчасового Положення відділ державної виконавчої служби укладає із спеціалізованою організацією договір, яким доручає реалізацію майна спеціалізованій організації за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна. Розмір винагороди визначається за погодженням сторін.

Порядок реалізації заставленого майна регламентований Законом України "Про заставу" та Положенням про порядок проведення аукціонів з реалізації заставленого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.97 № 1448.

П .п. 4, 5 ч. 2 статті 135 ЗК України передбачено, що продаж земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, або прав на них оренди, суперфіцію, емфітевзису може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки.

Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них оренди, суперфіцію, емфітевзису здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, установленому Закону України «Про виконавче провадження».

Отже, з одного боку, законодавець надає право виконавцю звернути стягнення на майнові права земельної ділянки, що належать боржнику, з іншого – право ініціювати перехід майнових прав належить винятково власнику земельної ділянки, а тому виникає питання щодо оборотоздатності майнового права на земельну ділянку, яке має інша особа, відмінна від власника.

Таким чином, земельна ділянка, належна боржнику не може бути реалізована без його ініціативи, оскільки земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави статті 14 Конституції України.

Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти зможуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять.2 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page