top of page

Поняття колективної власності.

Право колективної власності виникає на підставі добровільного об’єднання майна громадян та юр.осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, ін. господарських підприємств та об'єднань.


Вищим органом управління суб’єктів колективної форми власності є загальні збори конференції, з’їзди.


Суб’єкти права колективної власності:

- Орендні підприємства;

- Організації орендарів;

- Товариства покупців;

- Кооперативи;

- Колективні підприємства, КСП;

- Споживчі товариства та їх спілки;

- Спільні підприємства;

- Об’єднання недержавних підприємств (асоціації; корпорації; консорціуми; концерни та ін.об’єднання);

- Політичні партії, ін. об’єднання громадян релігійні організації та спілки цих структур.


Суб'єктом права власності у підприємстві є підприємство як юридична особа, а його члени - в частині майна, яку вони одержують при виході з підприємства.

Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску.


Об'єкти права колективної власності:

- земля, інші основні та оборотні засоби виробництва,

- грошові та майнові внески його членів,

- вироблена ними продукція,

- одержані доходи, майно, придбане на законних підставах.

- частки у майні та прибутках міжгосподарських підприємств та об'єднань, учасником яких є підприємство.


Майновий пай – це частка кожного члена КСП в майновому пайовому фонді, розмір якої залежить від трудової участі в діяльності цього підприємства. Право на майновий пай посвідчується Свідоцтвом про право власності на майновий пай члена КСП, в якому зазначається сума, н яку члену КСП виділено майно та % такого майна у загальному пайовому фонді.


Майно у підприємстві належить на праві спільної часткової власності його членам (Ст. 7 ЗУ «Про колективне сільськогосподарське підприємство»).


Пай є власністю члена підприємства. Право розпоряджатися своїм паєм за власним розсудом член підприємства набуває після припинення членства в підприємстві.


У разі виходу з підприємства його члени мають право на пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та структури пайового фонду або в іншій, за згодою сторін, формі.


Спадкування колективного майна.

Пай може успадковуватися відповідно до цивільного законодавства України та статуту підприємства.


Із загальними положеннями про спадкування знайомтесь за посиланнм https://www.facebook.com/groups/zemfondua/permalink/701530297215773/


Відповідно до ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.


Спадкоємцями за заповітом та за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (ст. 1222 ЦК України).


Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі.


Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.


В разі виникнення питань щодо колективної воасності, виділення майна колективної власності в натурі,

спадкування майнового паю - звертайтесь до консалтингової компанії «Земельний фонд України», спеціалісти якої нададуть вам необхідну консультацію та юридичний супровід Вашого питання.


НПА:

1. Конституція України;

2. Цивільний кодекс України.


НПБ

1. Конституція України;

2. ЗУ «Про колективне сільськогосподарське підприємство»;

3. Цивільний кодекс України;

4. Господарський кодекс України5 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page