top of page

Поновлення чи переважне право на укладення договору оренди землі?

Для продовження орендних відносин наше законодавство розрізняє два шляхи: 1. Поновленння договору оренди; 2. Переважне право Орендаря на укладення договору оренди землі на новий сторк.

*Зверніть увагу, що стаття 126-1 Земельного кодексу України присвячена поновленню договорів оренди. * Умови на які ви маєте звернути увагу: умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди землі, щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою; умова щодо поновлення договору має бути передбачена договором оренди землі; договір оренди землі поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах; договір оренди землі вважається поновленим у разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору; відмова від поновлення договору оренди землі здійснюється не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору шляхом подання стороною договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної заяви; у разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк. Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», а саме: після 16.01.2020 року, а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеного Закону здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їхнього укладання.

Реалізація переважного права орендаря щодо укладення договору оренди землі на новий строк. Стаття 33 Закону України «Про оренду землі» в редакції від 16.07.2020 року звертає вашу увагу на: після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар повинен належно виконувати обов’язки за умовами договору; орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, установлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі; у разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку; до листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору; при укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється; орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди; за наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення; відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.

Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій.9 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page