top of page

Державна реєстрація земельних договорів. Книга реєстрації землеволодінь та землекористувань.

Зараз чимало інформації можна знайти щодо укладення договорів оренди, однак недостатньо інформації, що стосується державної реєстрації договорів оренди та порядку її проведення. Про це й поговоримо.

Основні пункти будуть такими:

1) Державна реєстрація укладення договорів оренди земельних ділянок під час воєнного стану

2) Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань

3) Які договори реєструють у Книзі

4) Які відомості мають бути зазначені у Книзі

5) З яких розділів складається Книга реєстрації

6) Правила оформлення та ведення Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань

7) Якщо у вас є чи виникнуть питання – задавайте, наша команда все опрацює та надасть відповіді

Тож починаємо!

1. Державна реєстрація укладення договорів оренди земельних ділянок під час воєнного стану

Згідно із нововведеннями, державна реєстрація укладення договорів оренди земельних ділянок під час воєнного стану покладається на районні військові адміністрації (без потреби внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки здійснюється за заявою орендодавця, яка складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору та засвідчені орендодавцем копії документів, що посвідчують право постійного користування, емфітевзису.

Заява з документами надсилається електронною поштою. Державна реєстрація договору оренди або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації здійснюється протягом 5 робочих днів з дня подання заяви. Підставою для відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність поданих документів закону.

2. Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань

Після подання заяви відповідна військова адміністрація вносить відомості до спеціальної Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань, яка на сьогодні є замінником Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ця Книга має бути передана до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру протягом 1 місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях.

Нещодавно Міністерством аграрної політики та продовольства України було затверджено форму книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

Книга реєстрації землеволодінь та землекористувань має вестися у двох формах:

• Паперовій;

• Та електронній в MS Excel.

3. У Книзі реєстрації здійснюється державна реєстрація:

  • договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

  • договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду постійними користувачами, емфітевтами;

  • договорів про передачу права землекористування;

  • договорів про внесення змін до зазначених у цьому підпункті договорів, договорів про розірвання зазначених договорів.

4. Орган, що здійснює державну реєстрацію договорів у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань, має зазначити наступні відомості:

а) у випадку державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок:

• площа, місце розташування, цільове призначення земельної ділянки, що передається в оренду;

• строк договору оренди (із зазначенням дати початку та дати закінчення дії договору);

• відомості про сторони договору: для громадянина України - фізичної особи - підприємця - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписує договір від імені юридичної особи;

• реєстраційний номер договору оренди;

• відомості про зміну, розірвання договору оренди (із зазначенням підстави розірвання);

б)у випадку державної реєстрації договорів про передачу права землекористування:

• відомості про сторони договору;

• відомості про право землекористування, яке передається (із зазначенням виду права, документа, що посвідчує право землекористування);

• відомості про земельну ділянку (із зазначенням площі, кадастрового номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення, місця розташування);

• строк, на який передається право (із зазначенням дати початку та дати закінчення дії договору);

• відомості про зміни, розірвання договору про передачу права землекористування.

5. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджено, що Книга реєстрації землеволодінь та землекористувань складається з 3-х розділів:

Розділ 1 «Договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування»;

Розділ 2 «Договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в оренду постійними користувачами, емфітевтами»;

Розділ 3 «Договори про передачу права землекористування» (Відомості про внесення змін та розірвання договорів, що зареєстровані у Розділах 1-3, вносяться до відповідних стовпчиків відповідних Розділів).

6. Правила оформлення та ведення Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань:

1. Площа земельної ділянки визначається в гектарах з точністю до четвертого знаку після коми;

2. При позначенні номеру договору використовується наскрізна нумерація в межах відповідного розділу (нумерація першого запису кожного наступного тому визначається як наступне значення за номером останнього запису у попередньому томі);

3. Кожний том відкривається та закривається щопонеділка о 9.00 та протягом 3-х днів передається електронною пошту на офіційні електронні адреси центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).

4. Реєстраційний номер договору складається з наступних елементів:

• позначка розділу Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану;

• код території територіальної громади, в межах території якої розташована земельна ділянка, згідно Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;

• п’ятизначний номер запису про реєстрацію договору у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану (максимальна кількість записів у Книзі становить 99999);

• позначка, що вказує наявність кадастрового номеру у земельної ділянок (КН - кадастровий номер наявний; БН - кадастровий номер відсутній).

Висновки:

Отже, реєстрація договору оренди земельної ділянки під час війни здійснюється згідно з новоприйнятим законодавством, є електронною і входить до компетенції військових адміністрацій, які, в свою чергу, зобов’язані вести Книги реєстрації та надавати електронний примірник органу, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Процедура нова, але тут нема чого боятися нових процедур та порядків. Ми, Земельний Фонд України, зважено та впевнено продовжуємо працювати у галузі земельних відносин на благо нашої країни з дотриманням законодавчих норм та із радістю допомагаємо вам вирішувати ваші земельні питання далі. Задавайте питання у коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Життя триває, робота також сама себе не переробить, особливо у такі часи.

Дякую за увагу! Намагався, щоб цей ефір був вам корисним! Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру в Україні!516 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page