top of page

Відшкодування збитків власникам і користувачам землі: що потрібно знати

Обновлено: 14 июл. 2022 г.

Ви надали свою земельну ділянку в оренду. Орендар обіцяв, що використовуватиме її для рослинництва, але перетворив на пасовище. Ваше сільськогосподарське угіддя стало непридатним для основного виду використання - рослинництва. Що робити?

Власники та користувачі землі можуть розраховувати на відшкодування збитків.

Відповідно до статті 152 Земельного кодексу України держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Виходить, що відшкодування заподіяних збитків - це один із методів захисту прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки.

Підстави для відшкодування збитків

Що можна вважати підставою відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

 • вилучення/викуп або ж тимчасове зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;

 • встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

 • погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників;

 • приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників у непридатний для використання стан;

 • неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки;

 • використання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі;

 • використання земельних ділянок для потреб надрокористування з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення.

Хто відшкодовуватиме збитки?

Відшкодування збитків здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів.

Як визначити розмір збитків

Постановою Кабінету Міністрів від 19 квітня 1993 року № 284 затверджено Порядок визначення збитків власникам землі і землекористувачам (далі - Порядок). Самі розміри визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент, коли були заподіяні збитки.

Збитки відшкодовуються власникам землі та землекористувачам за рахунок власних коштів осіб, які заподіяли збитки, та не пізніше ніж протягом одного місяця після затвердження актів комісій, а у разі вилучення (викупу) земельних ділянок - після прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у межах їх повноважень у період до державної реєстрації підприємством, установою, організацією або громадянином речового права на земельну ділянку.

Відповідно до Порядку власникам землі і землекористувачам відшкодовується:

 • вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

 • вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

 • вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень;

 • вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

 • понесені або необхідні витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

 • інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Судовий розгляд питання

Окрім статей 156, 157 Земельного кодексу , відшкодування завданих збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам врегульовано положеннями Цивільного кодексу та Господарського кодексу. За змістом статей 15, 16 Цивільного кодексу одним зі способів захисту є відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Надзвичайно важливу роль у захисті прав власників землі і землекористувачів відіграють суди. Спори, пов'язані із земельними відносинами, розглядаються в позовному провадженні. Власники земельних ділянок або землекористувачі можуть вимагати усунення будь-яких порушень його права, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

джерело ligazakon.net181 просмотр0 комментариев

Comments


bottom of page