top of page

Відповідальність за порушення земельного законодавства

Згідно з ч.1 ст. 211 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення: 

а) укладення угод з порушенням земельного законодавства;

б) самовільне зайняття земельних ділянок;

в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами;

г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель;

ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

е) знищення межових знаків, пошкодження або знищення геодезичних пунктів Державної мережі та геодезичних мереж спеціального призначення;

є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;

ж) непроведення рекультивації порушених земель;

з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

и) порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту;

і) відхилення від затверджених у встановленому порядку проектів землеустрою;

ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.

Найсуворішим видом юридичної відповідальності є кримінальна відповідальність, яка настає за вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку або злочину), передбачених Кримінальним кодексомУкраїни. Особа може каратися штрафом, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, обмеженням волі або позбавленням волі. За порушення норм земельного права кримінальна відповідальність передбачена розділом VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля» ККУ та містить покарання за наступні правопорушення:

– приховування або перекручування відомостей про екологічний стан чи захворюваність населення (ст.. 238);

– забруднення або псування земель (ст.. 239);

– незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.. 239-1);

– незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2);

– порушення правил охорони надр (ст.. 240);

– проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст.. 253);

– безгосподарське використання земель (ст.. 254) тощо

  Адміністративна відповідальність є найбільш поширеним видом юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Основний вид адміністративного стягнення – адміністративний штраф, що накладається у встановленому порядку державними органами й органами місцевого самоврядування. Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за наступні правопорушення:

– пошкодження і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст.. 52);

– порушення правил використання земель (ст.. 53);

– самовільне зайняття земельної ділянки (ст.. 53-1);

– приховування чи перекручення даних земельного кадастру (ст.. 53-2);

– несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст.. 54);

– самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою (ст. 55);

– знищення межових знаків (ст. 56) тощо

     Що стосується цивільно-правовоївідповідальності, то юридичні та фізичні особи зобов’язані відшуковувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення ними земельного законодавства (наприклад, у разі самовільного зайняття земельних ділянок, пошкодження споруд, забруднення земель тощо)

      Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

      Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна!

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

 

337 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page