top of page

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності та малі архітектурні форми

ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ

Поняття та види тимчасових споруд

У відповідності з вимогами ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (надалі – ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

ТС може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

Механізм розміщення ТС визначає Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерстварегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 (надалі – Порядок).

​ТС поділяються на пересувні та стаціонарні:

​- пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

​- стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.

Порядок розміщення ТС та отримання паспорта прив’язки ТС

 

Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС:

- паспорт прив’язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1 : 500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності.

Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС, до якої додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

- реквізити замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.

Відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам визначається відповідним органом з питань містобудування та архітектури, який письмово протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного комплекту документів, повідомляє замовника про відповідність намірів або надаєаргументовану відмову щодо реалізації намірів розміщення ТС.

В подальшому, для оформлення паспорта прив'язки ТС замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Вказані вище документи замовник отримує самостійно.

Паспорт прив'язки ТС надається на безоплатній основіорганом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

Паспорт прив'язки ТС не надається у разі:

- подання неповного пакета перелічених вище документів;

- подання недостовірних відомостей у вказаних документах.

Строк дії паспорта прив’язки ТС визначається органом з питань містобудування та архітектури з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації на місцевому рівні.

Окремо слід відмітити, що холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС.

Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об’єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд.

Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

 

Встановлення ТС

 

Під час встановлення ТС відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається, а відновлення благоустрою замовником є обов'язковим. Розміщення ТС самовільно забороняється.

Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної державної адміністрації письмову заяву за встановленою Порядком формою, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки ТС.

 

Дію паспорта прив'язки ТС може бути анульовано з наступних підстав:

- недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні;

- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки ТС;

- ​надання недостовірних відомостей у поданих замовником документах, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

 

МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ

 

Що таке МАФ

 

Розміщення малих архітектурних форм (надалі – МАФ)здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, норм і правил.

МАФ - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.

Перелік об’єктів благоустрою наведено у ст. 13 вищевказаного Закону, це - парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До малих архітектурних форм належать:

альтанки, павільйони, навіси;

паркові арки (аркади) і колони (колонади);

вуличні вази, вазони і амфори;

декоративна та ігрова скульптура;

вуличні меблі (лавки, лави, столи);

сходи, балюстради;

паркові містки;

огорожі, ворота, ґрати;

інформаційні стенди, дошки, вивіски;

інші елементи благоустрою, визначені законодавством.


Порядок розміщення МАФ


Безпосередньо, порядок розміщення МАФ включається до Правил благоустрою території населеного пункту, якими установлюються вимоги щодо благоустрою території конкретного населеного пункту.

Правила розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Типові правила затверджені наказом Мінрегіону Українивід 27.11.2017  № 310, зареєстрованим в Мін’юсті 18.12.2017 за № 1529/31397.

У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові правила.

Згідно з Типовими правилами, проектування МАФздійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Кількість розміщуваних МАФ визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення МАФ не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору МАФ треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:

 

193 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page