top of page

Поділ земельної ділянки

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав (купуватися, даруватися, бути предметом обміну, заповіту та інше) виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.

Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Відповідно до земельного законодавства, якщо земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, то вона вважається сформовано.

Дуже часто виникає необхідність виконати поділ земельної ділянки  на дві або декілька окремихземельних ділянок.

Законодавство не обмежує власників чи користувачів земельних ділянок, які можуть їх поділити. 

Поділу підлягають земельні ділянки незалежно від форми власності, тобто приватні, державні та комунальні.

Поділу підлягають земельні ділянки будь якої категорії та будь якого цільового призначення, але зміна цільового призначення в процесі поділу не допускається.

Відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України формування земельних ділянок здійснюється в тому числі і шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок.

Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок (стаття 56 Закону України «Про землеустрій»). 

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок розробляється за рішенням власників земельних ділянок за згодою заставодержателів, користувачів земельних ділянок і включає:

- пояснювальну записку;

- технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;

- кадастрові плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;

- матеріали польових геодезичних робіт;

- про встановлені межові знаки на межі поділу;

- перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути.

Найперше, що потрібно зробити - це замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.

Тобто на земельні ділянки приватної власності технічна документація із землеустрою розробляється землевпорядною організацією за зверненням власника земельної ділянки.

На земельні ділянки державної чи комунальної власності на підставі розпоряджень  чи рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Коротка інформація щодо особливостей поділу земельних ділянок

Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою землекористувача, заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувача, заставодержателя. Справжність підпису на такій згоді засвідчується нотаріально.

Земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в тому числі в раз поділу або об’єднання земельних ділянок.

У разі поділу земельної ділянки, об’єднання земельних ділянок сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове призначення.

Під час проведення поділу земельної ділянки не можна змінити її цільове призначення. Процедуру зміни цільового призначення частини земельної ділянки можна розпочинати лише тоді, коли частка буде виділена у окрему земельну ділянку, яка буде зареєстрована у Державному земельному кадастрі, а право власності на неї – у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до статті 50 Закону України “Про землеустрій” проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки також можуть передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок, які перебувають у власності однієї особи.

Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки, крім випадків, установлених законом (ст. 89 Земельного кодексу України).

Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.

Треба розуміти, що якщо власників земельної ділянки декілька (спільна часткова власність між співвласниками), то в такому випадку укладається нотаріальний договір на поділ земельної ділянки між співвласниками.

Поділ чи об'єднання земельних ділянок не припиняє дії обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім випадків, коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної ділянки.

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок затверджується власником (розпорядником) земельних ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Кожній земельній ділянці, що утворилась в результаті поділу, присвоюється новий кадастровий номер, який буде зазначено у відповідному витягу з Державного земельного кадастру.

Після реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, сформованих  шляхом поділу, виникає необхідність провести реєстрацію права власності чи права користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо це стосується земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок переданих у постійне користування, а також виникає необхідність у внесенні змін до укладених договорів оренди, якщо це стосується земельних ділянок переданих  в оренду, у зв’язку із зміною істотних умов договору (кадастровий номер, площа).

Зверніть увагу, що відповідно до пункту 10 статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» у разі поділу земельної ділянки державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, на підставі заяви про державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися в результаті такого поділу.

За нормою пункту 114 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, відомості про земельну ділянку у разі скасування її державної реєстрації:

- набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

- відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

- зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.

 

Отже, процес поділу земельної ділянки не складний, проте перед тим, як його запустити потребує певного комплексного аналізу для отримання бажаного(очікуваного) результату.

Якщо ви маєте намір виконати поділ земельної ділянки (земельних ділянок) та у вас є сумніви у проведенні процесу поділу, варто звертатися до фахівців Земельного Фонду України для отримання повної інформації про проведення таких дій, а також визначення майбутнього алгоритму роботи щодо поділу земельної ділянки (земельних ділянок).

Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.

     Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

 

Все буде Україна!

 

Також долучайтеся до нас у соціальних мережах:

Наш сайт  https://www.zemfond.net

360 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentários


bottom of page