top of page

Податкові перевірки, штрафи та строки давності під час війни

Юрист Земельного Фонду України,

Ірина Назаренко

Нещодавно прийнятим ВРУ законом передбачено повернення документальних перевірок, повне відновлення камеральних перевірок, а також залишаються фактичні перевірки. Повертаються і штрафи за порушення!

На період воєнного стану до підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ було внесено зміни – додано п. п. 69.2, який встановлює спеціальні правила щодо проведення податкових перевірок.

Тобто, на початку війни за п. п. 69.2 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (у редакції Закону № 2118) податкові перевірки не розпочиналися, а розпочаті перевірки були зупинені.

З 17 березня 2022 року вищевказаний підпункт було викладено у новій редакції. Податкових перевірок після цього не було, крім:

-камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в ЄРПН, та/або митних декларацій, за винятком товарів (продукції), визначених п. п. 215.3.1, 215.3.2, 215.3.2-1 та 215.3.3-1 ПКУ.

Увага! Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку могла бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

-фактичних перевірок.

27 травня 2022 року набрав чинності Закон № 2260. Даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, які набирають чинності з 2 червня 2022 року.

Нові правила щодо податкових перевірок

За новаціями Закону № 2260, п. п. 69.2 підр. 10 розд. ХХ ПКУ викладено повністю в новій редакції.

Як і до цього, на час війни податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

а) камеральних перевірок;

б) документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених п. п. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ, та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

в) фактичних перевірок.

Отже, фактичні перевірки – залишаються. Камеральні перевірки повертаються вже у повному обсязі (а не лише щодо декларацій для відшкодування ПДВ). Ну і повертаються документальні перевірки – поки що не всі, а з конкретних підстав, проте, вже офіційно та постійно.

Нюанси щодо камеральних перевірок для платників ПДВ

Камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

-лютий, березень, квітень, травень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

-червень, липень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений вище для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

Документальні перевірки – як їх проводитимуть?

Камеральні перевірки проводяться дистанційно, тож їх можна організувати досить безпечно. А як щодо документальних перевірок – адже вони здебільшого передбачають візит до платника податків? Ризики залишаються ті ж, що й до фактичних перевірок, і законотворці це розуміють. Тому до п. п. 69.2 внесені зауваження.

Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

-доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;

-доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

-проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальні позапланові перевірки за зверненням платника податків та/або з підстав, визначених п. п. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ, та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності нового закону.

Отже, ці документальні перевірки буде поновлено з 26 серпня 2022 року!

Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпункт 78.1.7 ПКУ, та/або за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, наведених у цьому підпункті, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.

Таке рішення оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.

Зверніть увагу! Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

І таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки!

Документальні позапланові перевірки, що будуть розпочаті після набрання чинності новим законом, з підстав, визначених п. п. 78.1.8 ПКУ, декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Щодо штрафів?

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків буде застосовуватися відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених п. п. 112.8.9 ПКУ, що звільняють від фінансової відповідальності.

При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються!

В іншій статті, на підставі цього ж Закону № 2260, ми зазначали, що навіть платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків під час війни.

Проте за декілька умов:

1.якщо граничний термін виконання цих обов’язків припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим новим законом;

2.за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН до 15 липня 2022 року,

3.за умови подання такої податкової звітності до 20 липня 2022 року;

4.та за умови сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Отже, встановлено певний умовний період, за який платникам податків не треба буде доводити, була в них можливість платити податки чи ні – за неподання звітності до ДПС і несплату податків з 24 лютого по 27 травня 2022 року нікого не каратимуть. Але для цього треба буде у липні 2022 року виправити ситуацію і погасити всі свої борги щодо зазначених порушень.

І ще один важливий нюанс – ці спеціальні правила стосуються порушень під час війни і то, не всієї, а лише щодо зазначеного вище періоду.

Тобто, порушень, які були скоєні раніше, це позбавлення від штрафів та пені не стосується! Як, власне, не стосується і пізніших порушень!

Тому розглядати, що зі штрафами, слід у трьох варіантах.

Варіант 1: порушення було до 24 лютого 2022 року. Тут теж може бути два варіанти, адже останні два роки в нас був карантин і мораторій, як на перевірки, так і на штрафи за ними.

Щодо порушень, які були до 1 березня 2020 року, зрозуміло – штрафуватимуть (причому за новим, діючим розміром штрафів, а не тим, який був під час скоєння порушення). При цьому треба враховувати, що і на час карантину, і на час війни (про що далі) строки давності призупинялися. Тому оштрафувати зможуть не лише за три останні роки.

Щодо порушень під час карантину, податківці у підкатегорії 132.03 «ЗІР» зауважили, що до платників податків, які протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину подавали податкову звітність (крім податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати) за податкові (звітні) періоди, граничні терміни подання яких припадали на цей період, але після граничного терміну подання, штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не застосовуються.

Крім того, в період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ст. 120 ПКУ у разі неподання платниками податків податкової звітності (крім податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати) за податкові (звітні) періоди, граничні терміни подання яких припадали на цей період.

У разі неподання або несвоєчасного подання в період карантину податкової звітності з податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати до платників податків застосовуються штрафні санкції передбачені п. 120.1 ст. 120 ПКУ.

І слід зауважити, що карантин наразі триває до 31 травня, але нещодавно урядовці вирішили подовжити його до 31 серпня 2022 року. Принаймні, такий проект постанови було прийнято на засіданні Уряду 27 травня.

То що ж виходить, за карантинні порушення і зараз не штрафуватимуть? Тут, на нашу думку, виникла правова колізія.

З одного боку, як п. 52-1 (яким встановлено мораторій на штрафи), так і п. 52-2 (яким встановлено мораторій на податкові перевірки) підр. 10 розд. ХХ ПКУ, які регулюють ці питання на час карантину – законодавці не скасували.

З іншого боку, вони ввели нову, свіжу норму, яка прописує, що перевірки будуть таки проводитися під час війни! І на додачу прямо зазначили, що коронавірусний мораторій на штрафи щодо таких перевірок застосовуватися не буде!

Принаймні, податківці говорять про це відповідно до тексту нового закону, а про мораторій не згадують.

Що скажуть з цього приводу суди, покаже лише практика.

Варіант 2. Порушення було після 24 лютого 2022 року, але до 27 травня 2022 року.

Тут, як вже було зазначено вище, не штрафуватимуть, в разі виконання вище зазначених умов. Якщо коротко – у липні 2022 року, як максимум, слід ці порушення виправити. Інакше потім буде штраф або треба буде довести, що не було можливості подати звітність або сплатити податок. Доводити треба буде за порядком, встановленим Мінфіном.

При цьому слід врахувати, що документальні перевірки поновлюються з 26 серпня 2022 року.

А ось камеральні перевірки розпочинаються вже зараз. Виключення становитимуть лише камеральні перевірки щодо ПДВ за воєнний період – для них встановлено спеціальні строки, які ми зазначили вище. Наприклад, звітність за лютий 2022 року почнуть перевіряти з 21 липня 2022 року.

Варіант 3. Порушення скоєно з 27 травня 2022 року та пізніше. Тут вже жодних пільг і мораторіїв. Штрафу не буде тільки, якщо платник доведе, що не міг виконати свої обов’язки. Принаймні, ДПСУ налаштована саме на це.

Строки давності за ПКУ

За новою редакцією п. п. 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім:

-дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. п. 46.2 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

-строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;

-строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Спеціалісти Земельного фонду можуть надати більш розгорнуті консультації з будь яких юридичних питань, як фізичним особам, так і юридичним особам. У разі потреби надати юридичний супровід щодо спірних правовідносин.

Щодо отримання консультацій та послуг натискайте кнопку - Зв'язатися!!!92 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Commenti


bottom of page