top of page

Наслідки недотримання переважного права орендаря на придбання земельної ділянки

З 01.07.2021 р. дія мораторію щодо купівлі - продажу земель сільськогосподарського призначення припинилася, хоча протягом певного проміжку часу ще існуватимуть певні обмеження.

При цьому, слід зазначити, що купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання

Так, Земельний кодекс України у 2021 році були внесені відповідні зміни, у тому числі доповнено Статтею 130-1 ЗК України “Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення”.

Згідно ст. 130-1 ЗК України: Власник с/г ділянки зобов'язаний не пізніше ніж за 2 місяці до дня укладення договору купівлі-продажу подати нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору, заяву про державну реєстрацію наміру продажу с/г ділянки.

Нотаріус зобов'язаний протягом 3 робочих днів повідомити орендаря про намір продажу с/г ділянки цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Зокрема, орендарю повідомляються ціна та умови договору купівлі-продажу с/г ділянки, визначені власником.

Якщо орендар має намір скористатися переважним правом купівлі с/г ділянки, він має повідомити про це нотаріуса належним чином протягом місяця з дня інформування про намір власника продати ділянку.

Протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням із продавцем ділянки повинен призначити день і час укладення договору купівлі-продажу та належним чином повідомити про це орендаря.

В той же час, Законом No 552 встановлена до 01.01.2024 заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення юридичним особам. Отже, законом No 552 тимчасово обмежено коло суб’єктів, які зможуть скористатись переважним правом, що в подальшому може стати перешкодою для реалізації їх права з 01.01.2024.

Проте, юридична особа Орендар може передати своє переважне право на придбання земельної ділянки іншій фізичній особі, яка відповідно до закону може набути у власність таку ділянку.

Передача переважного права купівлі с/г ділянки здійснюється за письмовим договором.

Істотні умови такого договору законодавством не визначені, зокрема й не вимагається передача таких прав виключно на платній основі.

Орендар має здійснити державну реєстрацію передачі переважного права іншій особі як обтяження права на ділянку через ЦНАП або нотаріуса.

До особи, якій передано переважне право купівлі с/г ділянки, переходять усі права та обов'язки попереднього орендаря.

Протягом 3 днів з дня державної реєстрації договору про передачу переважного права орендар повинен належним чином повідомити власника ділянки про таку передачу.

Якщо така передача відбулася після повідомлення нотаріусом про намір власника продати с/г ділянку, орендар зобов'язаний повідомити особу, якій він передав це право, про такий намір.

Передати переважне право можна тільки 1 раз. Передача переданого переважного права третім особам заборонена.

Наслідки порушення переважного права

У ч.1-5 ст.203 ЦК України закріплено, що зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави й суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до ст.204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Обов`язок доведення наявності обставин, з якими закон пов`язує визнання судом оспорюваного правочину недійсним, покладається на позивача.

Відповідно до ч.1 ст.215 ЦК, підставою недійсності правочину є недодержання в момент його вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені в чч.1—3, 5 та 6 ст.203 цього кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, установлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Право оспорювати правочин і вимагати проведення реституції ЦК України наділяє не лише сторону (сторони) правочину, але й інших, третіх осіб, що не є сторонами правочину, визначаючи їх статус як «заінтересовані особи».

У зв’язку з чим, спеціалісти Земельного Фонду України звертають увагу, що перед тим, як укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки необхідно здійснити певну послідовність дій, необхідних для підтвердження правомірності такого правочину. Одначасно, порушене переважне право Орендаря може бути захищено в суді і у разі необхідності звертайтеся за правовою допомогою до Земельного фонду України.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955

Все буде Україна

Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:


312 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentarios


bottom of page