top of page

Гарантії прав на землю

У земельному законодавстві термін “гарантія” застосовується щодо забезпечення прав володіння, користування та розпорядження землею всіх без винятку суб'єктів, які є учасниками земельних правовідносин.

     Гарантії прав на землю передбачені розділом V Земельного кодексу України. Умовно їх можна поділити на три групи:

-   гарантії захисту прав на землю;

-   гарантії, пов'язані з відшкодуванням збитків власникам землі та землекористувачам;

-   гарантії, пов'язані з вирішенням земельних спорів.

   

1. Гарантії захисту прав на землю

        Серед гарантій захисту прав на землю важливими є гарантії права власності на земельну ділянку. Відповідно до ст.14 Конституція України право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

    У ч.1 ст.153 ЗКУ передбачено, що власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених Кодексом або іншими законами України.

    Відповідно до ст.140 ЗКУ підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

▪️ добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

▪️смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;

▪️відчуження земельної ділянки за рішенням власника;

▪️звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

▪️відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

▪️конфіскація за рішенням суду;

▪️невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом;

▪️примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 

  2. Гарантії, пов’язані з відшкодуванням збитків

    Гарантії, пов'язані з відшкодуванням збитків власникам землі та землекористувачам передбачені ст. 156 Земельного кодексу України.

   Зазначеним суб'єктам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок:

▪️вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом;

▪️тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання;

▪️встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

▪️погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників;

▪️приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для використання стан;

▪️неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки;

▪️використання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі;

▪️використання земельних ділянок для потреб надрокористування з метою дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших корисних копалин загальнодержавного значення.

 

3. Гарантії, пов'язані з вирішенням земельних спорів

Відповідно до ст. 158 ЗКУ земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування.

       Звернення до суду для захисту земельних прав сторонам у земельних спорах гарантується Конституцією України (ст. 8).

      Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

       Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах території територіальних громад щодо:

- меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян,

-обмежень у використанні земель та земельних сервітутів,

-додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

    У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом.

    Висновки:

   Таким чином, чинним земельним законодавствомзабезпечено досить високий рівень гарантій прав на землю та встановлено певні механізми їхнього захисту. Розуміння гарантій на землю дозволить захистити свої права у випадку їх порушення, в тому числі від зловживання з боку посадових осіб.

   Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо Ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання– звертайтеся! Наші контакти в описі до відео. 

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061951018 написавши в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером +380674056955 Все буде Україна Також, долучайтесь до нас у соціальних мережах:


449 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page