top of page

Як захиститися від претензій нового власника щодо виплати орендної плати

Обновлено: 14 июл. 2022 г.

**ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ НОВОГО ВЛАСНИКА ЩОДО ВИПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ **(ВИПЛАТА БУЛА ЗА МАЙБУТНІ ПЕРІОДИ)

Чинне законодавство про оренду землі не містить заборони щодо сплати орендної плати за майбутні періоди користування земельною ділянкою, зокрема, за загальним правилом, наведеним у ст. 531 Цивільного кодексу України, боржник має право виконати свій обов’язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.

По - перше, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування) не є підставою для зміни умов або припинення договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди. Внесення орендарем коштів за майбутні періоди буде обґрунтованим та вважатиметься орендною платою за користування земельною ділянкою за договором оренди землі, якщо в договорі:

· передбачено положення про право орендаря сплачувати орендну плату за майбутні періоди (достроково);

· взагалі нічого не сказано про можливість сплати орендної плати за майбутні періоди (достроково).

Зверніть увагу! Якщо договір оренди землі передбачає пряму заборону сплати орендної плати наперед, сплачені орендарем кошти не вважатимуться орендною платою за таким договором.

**По - друге, **наявність належним чином оформлених операцій зі сплати орендної плати захистить Вас від претензій від нового власника. Доказами сплати орендної плати за майбутні періоди є ВКО із підписом орендодавця, банківські документи про перерахування коштів (якщо йдеться про безготівкову форму). Додатковим доказами буде розписка від орендодавця про отримання коштів як орендної плати за договором із зазначенням періоду, за який сплачувалася орендна плата, із зазначенням положень про відсутність будь-яких претензій, та окремо письмове повідомлення про те, що орендарем повністю виконано зобов’язання щодо сплати орендної плати згідно укладеного договору із зазначенням суми, дати виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати.

По-третє, новий власник земельної ділянки, щодо якої оформлено договір оренди, одночасно з отриманням права власності на землю отримує також права та обов’язки попереднього власника за чинним договором оренди (ч.1 ст.1481 Земельного кодексу). Такий перехід прав та обов’язків відбувається автоматично, незалежно від того, внесено зміни до договору оренди землі чи ні, тому і орендна плата, сплачена наперед орендарем за договором оренди, вважатиметься сплаченою належним чином та належному на момент сплати орендодавцю.

З моменту переходу права власності на землю її попередній власник втрачає права та обов’язки орендодавця земельної ділянки, а отже, і підставу для отримання орендної плати, що сплачуватиметься (вже сплачена) із цього моменту. Відповідно, з дати переходу права власності на землю її новий власник набуває прав та обов’язків орендодавця земельної ділянки, у тому числі й право отримувати орендну плату з такої дати.

Це означає, що питання має вирішуватися виключно між попереднім та новим власником земельної ділянки (тобто між продавцем і покупцем за договором купівлі-продажу) або шляхом врегулювання умов повернення продавцем земельної ділянки її покупцю сплаченої наперед орендної плати,

або шляхом звернення покупцем земельної ділянки до суду з вимогою про стягнення сплачених за майбутні періоди сум орендної плати, обґрунтовуючи свої вимоги ст. 1212 ЦК.

Нагадаємо, відповідно до ч. 1 та 2 вказаної статті особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. При цьому положення гл. 83 ЦК застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

***Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. ***

Для отримання консультацій звертайтеся до мене - адміністратора групи Сергій Коновалов в особисті повідомлення.73 просмотра0 комментариев

コメント


bottom of page