top of page

Які дії стануть серйозною підставою для конфіскації земельної ділянки

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроекті № 6199 від 21.10.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань, пов’язаних із набуттям права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».

Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є спрощення процедури вчинення правочинів щодо переходу права власності на невеликі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а також уточнення положень законодавчих актів щодо процедури набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Депутати скаржаться, що земельна реформа виявила механізми у правовому регулюванні питання обігу земель сільськогосподарського призначення, які потребують відповідного корегування та вдосконалення.

Встановлена сьогодні процедура набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення є доволі складною, адже передбачає проведення перевірки нотаріусом набувача такого права численним вимогам закону.

Тому законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Що змінять в Земельному кодексі України.

1. Розширять перелік заборон на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, до яких застосовано санкції.

2. Закріплять положення про те, що перевірка набувача земельної ділянки не здійснюється при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення садівництва площею, що не перевищує встановлену статтею 121 цього Кодексу подвійну норму безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної, комунальної власності для цих потреб, а також для ведення особистого селянського господарства, розташованих в межах населених пунктів, що не перевищує встановлену статтею 121 цього Кодексу норму безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної, комунальної власності для цих потреб.

Нагадаємо, що статтею 121 ЗК передбачені такі норми безоплатної передачі у власність земельних ділянок:

• для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

• для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

• для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

• для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

• для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

При набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проведення перевірки їх набувач перед вчиненням правочину про перехід права власності заявляє про дотримання вищенаведених вимог шляхом подання декларації за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Зазначення у декларації недостовірних даних про відповідність набувача зазначеним вимогам стане підставою для конфіскації земельної ділянки.

Розрахунки, пов’язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі, крім проведення розрахунків при сплаті ціни земельних ділянок, щодо яких не здійснюється перевірка.

3. Визначать механізм надання суб’єктом переважного права купівлі земельної ділянки першої черги письмової згоди щодо використання свого переважного права або відмови від переважного права.

Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права шляхом подачі заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.

Справжність підпису на заявах про відмову від реалізації свого переважного права або про згоду щодо використання свого переважного права засвідчується нотаріально.

Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути здійснена до та після державної реєстрації наміру власника щодо її продажу.

Обмеження загальної площі земельних у сто гектарів не буде поширюватися на набуття у власність земельних ділянок у спадщину за законом або заповітом. Проте громадяни України, які набули у власність шляхом спадкування за законом або заповітом земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею, яка перевищує площу в 100 гектарів, будуть зобов'язані відчужити їх протягом року з дня державної реєстрації права власності на них.

Що змінять в Законі України «Про оренду землі»:

1. Планується встановити, що орендар має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. У разі якщо відповідно до закону орендар не може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, він може передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

У змінах до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1. Визначаються підстави для незастосування відмови у державній реєстрації прав у випадку, коли обтяженням є:

• намір власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо її продажу або переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, передане іншій особі на підставі відповідного правочину;

• заборона передачі особою, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду.

2. Пропонується встановити, що у разі державної реєстрації набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за суб’єктом переважного права чи державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення одночасно проводиться державна реєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, зареєстрованого в Державному реєстрі прав, без подання відповідної заяви заявником.

3. Деталізуються особливості державної реєстрації прав, пов’язаних з передачею в оренду земельної ділянки особою, яка використовує відповідну земельну ділянку на праві емфітевзису.

Державна реєстрація припинення права оренди земельної ділянки, переданої в оренду особою, яка використовує відповідну земельну ділянку на праві емфітевзису, якщо таке припинення відбулося у зв’язку з припиненням права емфітевзису, проводиться без подання відповідної заяви заявниками одночасно з державною реєстрацією припинення права емфітевзису.

У разі, коли договором користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлено заборону щодо передачі особою, яка використовує відповідну земельну ділянку на праві емфітевзису, відповідної земельної ділянки в оренду, державна реєстрація заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться одночасно з державною реєстрацією права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб без подання відповідної заяви заявником.

Державна реєстрація припинення заборони передачі особою, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться одночасно з державною реєстрацією припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження.


Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. Власникам землі які звертаються до нас за допомогою наші спеціалісти можуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять. Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до нашого адміністратора Сергій Коновалов написавши в особисті повідомлення.


Все буде Україна115 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page