top of page

ЯКУ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ МАЮТЬ ПРАВО ОТРИМАТИ ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Обновлено: 7 июн. 2022 г.

Кабінет Міністрів України у державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу – що на 700 млн більше, ніж у 2020 році.

Отже, уряд у 2021 році передбачив надання державної допомоги за програмами:

здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання;

здешевлення кредитів; розвиток фермерських господарств; розвиток тваринництва;

розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства;

продовження підтримки за рахунок програми 5-7-9% (близько 60% кредитів у межах програми);

підтримка та розвиток приватних меліоративних систем, а також надання державних грантів для розвитку державних меліоративних систем.

Очікується, що за цими програмами допомогу отримають близько 9 тис. аграрних підприємств.

Відразу зазначимо, що конкретних коштів на кожну програму підтримки с/г діяльності на 2021 рік ще не сформовано. Дані суми в найближчий час будуть затверджені Кабінетом Міністрів України. Тому ми не будемо вказувати конкретні цифри, так як вони можуть змінитись в порівнянні з 2020 роком.

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

Державна підтримка надаватиметься:

ФГ, яке має чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за останній рік до 20 млн грн шляхом:

 • бюджетної дотації за утримання корів, у власності яких перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну, станом на 01 серпня поточного року корову)

 • часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими с/г дорадчими послугами.

 • бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 га) – новоствореним ФГ.

с/г обслуговуючому кооперативу, до складу якого входять одне і більше ФГ, шляхом відшкодування 70% вартості вітчизняних техніки та обладнання, придбаних, як за власні кошти, так і за кредитні (до 3 млн, на один кооператив)

Термін подачі документів для отримання :

 • бюджетної дотації за утримання корів - до 01 жовтня комісії Мінекономіки

 • часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами - до 01 листопада уповноваженим банкам

 • фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - до 01 жовтня уповноваженим банкам

 • бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 га) – новоствореним ФГ - щомісяця до регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Фінансова підтримка на поворотній основі (безвідсоткові кредити) через Український Державний Фонд підтримки фермерських господарств

Цю допомогу, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF#Text), можуть отримати на конкурсних засадах усі ФГ, окрім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також, у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Термін подачі документів:

протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу.

Державна підтримка через доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів СФГ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 565 «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF#Text) доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску, виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ. Доплату можуть отримати члени/голова СФГ без статусу юридичної особи, яке створене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Термін подачі документів:

не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця

Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки с/г продукції, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 (в редакції постанови КМУ від 23.09.2020 № 883) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text) буде передбачена за такими напрямами:

 • дотація за бджолосім’ї (за наявні від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 грн за бджолосім’ю)

 • відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (до 50% вартості)

 • відшкодування вартості тваринницьких об'єктів (до 30 % вартості)

 • відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (до 30 % вартості)

 • компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (до 25% обсягу залучених кредитних коштів для отримувачів 2018-2019 років)

Термін подачі документів:

до 01 жовтня поточного року за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ - дотація за бджолосім'ї;

до 10 жовтня поточного року до Комісії Мінекономіки - відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;

до 15 листопада поточного року до Комісії Мінекономіки - відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

до 15 жовтня поточного року повідомлення про намір до Мінекономіки - відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

до 15 листопада поточного року до Комісії Мінекономіки - відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

до 01 числа щомісячно поточного року - до уповноваженого банку, в якому був залучений кредит - компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів.

Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства

Отримувачами допомоги є суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості за:

 • придбання садивного матеріалу (після закладення насаджень) у розмірі до 80% вартості;

 • спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення у розмірі до 30% вартості (після завершення монтажних робіт);

 • нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30% вартості;

 • придбання ліній товарної обробки плодів та ягід виробниками, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі до 30% вартості після завершення пусконалагоджувальних робіт;

 • придбання техніки та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві, хмелярстві, згідно з визначеним Мінекономіки переліком, у розмірі до 30% вартості.

Термін подачі документів:

За відшкодування саджанців, шпалер, краплинного зрошення подати документи до 01 листопада поточного року обласній комісії. За відшкодування будівництва ліній, сховищ, обладнання подати документи до 01 листопада до комісії Мінекономіки.

Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Підтримка надаватиметься відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF#Text), на безповоротній основі, у розмірі 25% вартості за придбані у вітчизняних виробників та/або їх дилерів техніку та обладнання.

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи – підприємці – сільгосптоваровиробники, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів (за визначенням, наведеним у п 2.15 ст.2 ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких с/г товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених с/г товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш, як 12 календарних місяців - за результатами кожного окремого звітного періоду).

Термін подачі документів:

Уповноважені банки формують реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання, і щомісяця до 10 числа подають його в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки.

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF#Text), підтримка надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники), які:

провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва;

провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності (крім тваринництва) та переробки сільськогосподарської продукції.

Компенсація надається позичальникам щомісячно за фактично нараховані та сплачені відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів за:

 • короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

 • середньо- та довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів.

Доступні кредити 5-7-9%

Міністерством фінансів України, відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 № 28 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text), через Фонд розвитку підприємництва, передбачено програму компенсації процентної ставки для суб’єктів підприємництва, які, зокрема, здійснюють свою діяльній в аграрній галузі, в рамках якої вони можуть зменшити сплату базової процентної ставки до рівня з 9 до 7, або 5, відсотків річних.

Таким здешевленням кредитів можуть скористатись юридичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема:

 • ФГ, у тому числі й сімейні;

 • с/г обслуговуючі та виробничі кооперативи;

 • інші сільгосптоваровиробники;

 • суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва, які ведуть господарську діяльність у сільській місцевості.

Як завжди нагадуємо, що спеціалісти Земельного фонду можуть з радістю допомогти Вам у цьому та інших питаннях. Звертайтесь!4 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page