top of page

Шкода, заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок

Обновлено: 18 июл. 2022 г.

Шкода, заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. За інформацією Управлінь з контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру, одним із найпоширеніших порушень земельного законодавства на території України є самовільне зайняття земельної ділянки. За результатами перевірок встановлені факти порушення вимог земельного законодавства, а саме статей 125 «Виникнення права на земельну ділянку» *(Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав) *та 126 «Оформлення речових прав на земельну ділянку» *(Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" *Земельного кодексу України, який полягає у самовільному зайнятті земельних ділянок державної та комунальної власності. Або ж такі суперечки періодично виникають між суміжними землевласниками через випадки самовільного зайняття земельних ділянок. Земельний Кодекс України захищає власників землі, оскільки самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Проте, такий факт у суді має ґрунтуватись на беззаперечних доказах того, що земельна ділянка використовується самовільно іншою особою. Відповідно до положень Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» було скасовано дозвільний документ – спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. З 26.11.2021 набула чинності нова редакція статті 53-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині настання адміністративної відповідальності за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту. Разом з тим, шкода, заподіяна цим порушенням територіальними органами Держгеокадастру не нараховувалася. З метою врегулювання вказаного питання Держгеокадастром було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963», який прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 16 лютого 2022 року. Вказані зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963, дозволяють державним інспекторам у сфері державного контролю за використанням та охороною земель нараховувати шкоду, заподіяну псуванням земель, що відбулося в результаті проведення діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, що в свою чергу підвищить відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення у сфері охорони земель. Відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки Стаття 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» визначає, що самовільне зайняття земельної ділянки – це будь-які дії, що свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. Стаття 212 Земельного кодексу України встановлює можливість повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. Хочу нагадати, що самовільне зайняття земельної ділянки є адміністративним правопорушенням і відповідно до статті 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу. А от за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, статтею 197-1 «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» Кримінального кодексу України встановлена навіть кримінальна відповідальність. Враховуючи вищевикладене повідомляю та попереджаю користувачів та власників земельних ділянок: будьте свідомими, дотримуйтеся вимог земельного законодавства, не використовуйте земельну ділянку без відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу землі у власність або користування (оренду), вчасно оформлюйте правовстановлюючі документи. Крім того, власник або користувач земельної ділянки вправі звернутись до суду із позовом про стягнення із особи, яка неправомірно використовує земельну ділянку завданих цим збитків, а також, у разі, якщо суд визнає це обґрунтованим, і моральної шкоди. Що необхідно зробити громадянину у разі, коли він виявив, що його земельна ділянка зайнята сторонньою особою? У разі, якщо ви виявили (встановили факт), що ваша земельна ділянка без Вашого дозволу використовується сторонньою особою, необхідно повідомити про це орган виконавчої влади ОТГ та звернутись до Управління з контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру у відповідній області, які мають направити своїх представників (державних інспекторів) для проведення обстеження земельної ділянки, складання відповідного акта обстеження земельної ділянки, визначити розмір шкоди, завданої її самовільним зайняттям та здійснити заходи із притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Крім того, Ви вправі звернутись до суду із позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. При виявленні ознак злочину, передбаченого статтею 197-1 Кримінального кодексу України, необхідно звернутись до органів внутрішніх справ. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво є виявом умисного нехтування нормами законодавства, що регулюють порядок набуття земельних ділянок у власність та користування, а також будівництва на них різноманітних споруд. Особа, що без жодних правових підстав самовільно займає земельну ділянку, протиправно її використовує, грубо порушує гарантоване Конституцією України та закріплене в Цивільному і Земельному кодексах України право власності, користування та порядок його набуття. Отже, якщо Ви використовуєте земельну ділянку без правовстановлюючих документів і не бажаєте щоб справи доходили до суду зверніться до органу місцевого самоврядування та узаконьте своє право на використання таких земельних ділянок, оскільки підставою для передачі громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності є лише відповідне рішення ради!!! Таким чином, будь-яке використання земельної ділянки без належно оформлених документів можна розцінювати як самовільне зайняття. Порядок належного оформлення передбачається Земельним кодексом України, де зазначено, що право власності чи право постійного користування на земельну ділянку виникає після їх державної реєстрації, а право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації. Також ЗК України передбачено пряму заборону щодо використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації. Нагляд за дотриманням земельного законодавства здійснюють державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель та дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, функції яких виконує Держгеокадастр. Державні інспектори мають право: – безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель; – давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов’язання приведення ділянки в попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків; – складати акти перевірок чи протоколи про адміністративних правопорушення; – викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень із питань, пов’язаних із порушенням земельного законодавства України; – передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення. – та інші повноваження відповідно до закону. Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держгеокадастром та його територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, - територіальними органами Держгеокадастру. Вказаний розрахунок проводиться на підставі **Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, **затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 № 963 (із змінами). Для того, щоб земельне законодавство в повній мірі виконувало свої функції щодо захисту прав землевласників та землекористувачів, воно повинно належним чином врегулювати правові відносини землекористування. Існують законодавчі прогалини, за яких добросовісний землекористувач може бути визнаний винним у самозахопленні землі. Наприклад встановлення 7-річного мінімального строку оренди землі. Землекористувачі не можуть взяти у користування земельні ділянки на менший строк та укладають із землевласниками понятійні угоди, за якими набувають права користування на короткий період. За такими угодами не здійснюється реєстрація прав землекористування, тому контролюючі органи не бачать підстав для законного землекористування і притягують землекористувача до відповідальності. Або закінчення строку дії договору оренди землі чи емфітевзису, коли землекористувач встиг посіяти, але не встиг зібрати врожай. Відповідно до законодавства плоди і доходи землекористувача отримані від господарської діяльності на земельній ділянці є його власністю. Часто землекористувачі закріплюють у договорах оренди та емфітевзису своє право на збір врожаю, а також обов'язок землевласників надати їм право зібрати урожай після закінчення строку дії договору. Навіть якщо сторони договору домовились про такі умови, контролюючі органи все одно можуть притягнути землекористувача за самовільне захоплення земельної ділянки або за її несвоєчасне повернення, оскільки за даними державних реєстрів строк права користування вже закінчився і землекористувач не має правових підстав продовжувати користуватися земельною ділянкою. На сьогоднішній день землекористувачі потребують гарантій на законодавчому рівні їх прав на врожай після закінчення строку дії договору. Є випадки, коли сторонні особи заїжджають в поле та збирають врожай, а землекористувач, строк користування землею у якого закінчився, не має доказів, що проти нього вчинено злочин. Також рекомендую вам ознайомитися стосовно сьогоднішньої теми з:

  • Постановою КМУ від 25.07.2007 № 963 «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання»

  • Постановою КМУ від 09.09.2020 № 800 «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу»

  • Постановою КМУ від 22.02.2022 № 131 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року « 963»

  • Проект закону за посиланням https://sud.ua/.../216709-shtrafi-ta-pozbavlennya-voli...

Земельний фонд України створений для того, щоб допомагати громадянам України та розібратися із складними питаннями земельних відносин. Власникам землі та землекористувачам, які звертаються до нас за допомогою, спеціалісти ЗФУ можуть надати більш розгорнуті відповіді та консультації з питань, які вас цікавлять та потребують вивчення ваших документів та матеріалів. З приводу отримання консультацій, роз’яснень та послуг ви можете звертатися до адміністратора групи Сергія Коновалова, написавши йому в особисті повідомлення. Вітаю всіх з Днем Конституції України! Бажаю всім миру, здоров’я та добра! Все буде Україна! #zemfond https://www.facebook.com/groups/zemfondua


178 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page