top of page

Чи зобов’язаний власник земельної ділянки дбати про якість грунту

Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані, серед іншого:

ü проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів;

ü підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

ü здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо;

ü дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів; здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені ЗУ «Про охорону земель» та іншими нормативно-правовими актами України.

Використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.

Як виглядає все в ідеалі:

ЗУ «Про охорону земель» визначає, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Згідно з пунктами 1.3, 1.4 Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затвердженого наказом Мінагрополітики від 11.10.2011 № 536, агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є результатом агрохімічної паспортизації всіх земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою державного контролю за зміною показників родючості, забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Об`єктами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення є: рілля, у тому числі зрошувана, осушена; сіножаті і пасовища; багаторічні насадження.

Пунктом 3.5. Порядку визначено, що наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов'язковою при передачі земельних ділянок у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому, Верховним судом, при дослідженні матеріалів у справі № 287/587/16-ц, зазначено що оскільки порядок набуття у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, визначені статтями 116, 118, 122 ЗК України, статтею 50 ЗУ «Про землеустрій», не встановлює вимоги щодо надання агрохімічного паспорта земельної ділянки, то агрохімічна паспортизація земельних ділянок не покладається на громадянина, зацікавленого у приватизації земельної ділянки, а є складовою моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, який здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

В Типовому договорі оренди землі, змінами в липні 2020 році, виноски до Типового договору викладені в такій редакції:

  • у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 “Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

  • у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 “Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

  • у разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності(сільськогосподарські угіддя) ***включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів ***шляхом проведення не рідше ніж один раз на три роки перевірки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) щодо відповідності показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

То ж, власники землі насамперед мають бути зацікавлені у збереженні якісних властивостей грунту своїх земельних ділянок, що передають в оренду для ведення товарного сільскогосподарського виробництва, та передбачати умовами договору необхідність здійснення обов’язкової агрохімпаспортизації у визначені строки.

Дбайте про свою землю! Відносьтесь з усією відповідальністю до укладення договорів оренди та звертайтесь, у разі необхідності до фахівців Земельного фонду для аналізу як діючих договорів оренди землі так і їх проектів, задля забезпечення як своїх обов’язків власника так і збереження в належному стані своєї земельної ділянки.0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page