top of page

Спрощення набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

Обновлено: 14 июл. 2022 г.

СПРОЩЕННЯ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: В ПАРЛАМЕНТІ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАКОНОПРОЕКТ

Верховна Рада внесе зміни до Земельного кодексу Україні стосовно набуття прав користування на земельні ділянки - це необхідно для забезпечення посівної.

Народні депутати вдосконалять окремі питання, пов’язані із спрощенням набуття прав користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану з метою їх раціонального використання у 2022 році для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України. Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» 7178 від 19.03.2022, серед авторів якого - народний депутат, голова Комітету ВР Микола Сольський.

Як зазначають автори, в умовах воєнного стану продовольча безпека держави набуває критичного значення, що вимагає якнайповнішого та невідкладного використання у 2022 році усіх доступних сільськогосподарських угідь для проведення посівної кампанії та забезпечення інтенсивного сільськогосподарського виробництва.

Встановлені сьогодні для мирного часу процедури надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності, є тривалими в часі, потребують ухвалення низки послідовних рішень розпорядниками земель, організації та проведення земельних аукціонів тощо.

Крім того, в умовах воєнного стану, коли Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не функціонують, а також не надаються адміністративні послуги, надання земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарським товаровиробникам за звичайною процедурою фактично унеможливлене. Підготовлені для передачі у користування на земельних торгах ділянки залишаються не наданими.

У постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій в Україні перебуває близько 724 тис. га сільськогосподарських земель, які в силу незадовільного фінансово-економічного стану значної частини цих землекористувачів, відсутності посівного матеріалу, матеріально-технічного забезпечення тощо можуть у 2022 році не використовуватися або використовуватися із низькою ефективністю.

Беручи до уваги, що, згідно із Законом України від 12.05.2015 № 389-VIII

«Про правовий режим воєнного стану», запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян забезпечується військовими адміністраціями, необхідно надати таким адміністраціям усі необхідні повноваження для оперативного вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин та раціонального використання доступних сільськогосподарських земель.

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Законопроект пропонує встановити наступні положення, що діятимуть під час дії правового режиму воєнного стану в Україні на територіях, на яких введений воєнний стан:

  1. Забезпечення сталості існуючих орендних земельних відносин у 2022 році шляхом визнання поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

  2. Надання районним військовими адміністраціями права передавати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком до одного року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), при чому розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області.

  3. Встановлення **жорстких обмежень щодо цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення **орендарями, яким ділянки будуть надані районними військовими адміністраціями, в тому числі щодо зміни складу угідь, передачі ділянок в суборенду, будівництва, зміни цільового призначення земельної ділянки тощо.

  4. Забезпечення гранично швидкої передачі у користування районними військовими адміністраціями земельних ділянок завдяки укладенню договорів оренди землі лише в електронній формі та здійснення передачі в оренду земельних ділянок без проведення земельних торгів на визначених законом умовах. Такий однорічний договір оренди землі не можна буде поновлювати, укладати на новий строк і він припинятиметься зі спливом терміну, на який він був укладений.

  5. В умовах обмеженого функціонування та/або недоступності Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно створюються правові передумов для формування земельних ділянок з метою **передачі її в оренду військовими адміністраціями без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового номеру на підставі технічної документації із землеустрою **щодо інвентаризації земель, що буде додатком до договору оренди землі. Право оренди земельної ділянки, переданої в оренду військовою адміністрацією, не підлягатме державній реєстрації. Договори оренди землі, що укладені військовою адміністрацією, реєструватимуться цією ж адміністрацією у Книзі реєстрації договорів оренди, що ведеться у паперовій та електронній формі, а примірник договору оренди землі передаватиметься електронною поштою сільській, селищній, міській раді, на території якої розташована земельна ділянка, а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

  6. Створюються правовий механізм для тимчасової передачі військовими адміністраціями в оренду на один рік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій, і на яких відсутні посіви сільськогосподарських культур. Така передача здійснюється за письмовим погодженням керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації, при чому право постійного користування земельними ділянками не припиняється.

  7. З метою уникнення зловживань на час воєнного періоду **забороняються: безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність; формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду військовими адміністраціями); земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення. **При цьому земельні ділянки державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення, права оренди, емфітевзису щодо яких були виставлені на земельні торги, але переможець у яких не визначений, підлягають передачі в оренду військовими адміністраціями.

  8. Земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, які не є завершеними, **вважатимуться скасованими. **Оголошення нових земельних торгів щодо набуття права оренди, емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності забороняється.

  9. Для попередження негативних наслідків змін у забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення громадян України та їх виїзду за кордон тощо, передбачається надати можливість користувачам земель сільськогосподарського призначення тимчасово строком до одного року **передавати свої права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами. **В умовах недоступності Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пропонується визначити, що передача прав землекористування не потребує реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Районним військовим адміністраціям передбачається надати повноваження щодо здійснення реєстрації договорів про передачу прав землекористування шляхом ведення відповідних реєстраційних книг.

Реалізація проекту Закону спростить механізм набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, дозволить оперативно надати для цілей товарного сільськогосподарського виробництва близько 20 тис га земель комунальної власності, які були підготовлені для передачі у оренду на земельних торгах, а також створити правові передумови для ведення у 2022 році інтенсивного сільськогосподарському виробництва на 300-400 тис га земель державної власності, які у даний перебувають у постійному користуванні державних підприємств Мінагрополітики, НААН України, закладів освіти тощо. Це дозволить забезпечити одержання у 2022 році на цих землях урожаю близько 1,4 млн тон зернових культур.

Джерело sud.ua768 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page