top of page

Спадкування майнових прав засновника фермерського господарства.

Оскільки права засновника ФГ є майновими правами, то в силу приписів ст.ст.177-178 ЦК України, вони входять до складу спадщини після смерті засновника ФГ.


Згідно ст.1219 ЦК України, майнові права засновника ФГ не є такими, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, а тому спадкуються на загальних підставах.

Будь - яких особливостей спадкування майна чи майнових прав засновника ФГ ЦК України не містить.


В роз'ясненнях, які містяться у п.9 постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» № 20 від 22.12.1995 зазначено, що успадкування майна СФГ/ФГ здійснюється за загальними правилами спадкового права.


Правовідносини щодо спадкування ФГ врегульовані Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим Кодексом України, ЗУ «Про фермерське господарство», ЗУ«Про нотаріат», «Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, Постановою КМУ «Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується».


Саттею 23 ЗУ «Про фермерське господарство» встановлено, що успадкування ФГ (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до закону.

Згідно ст. 1216 ЦК України, спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фіз.особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Враховуючи наведене, спадкоємці спадкують лише права та обов'язки фіз.особи - спадкодавця, а не юр.особи, якою є ФГ.


Відповідно до положень ст.1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Перелік прав та обов'язків, які не входять до складу спадщини закріплений у ст. 1219 ЦК України, до цього переліку не відносяться ні майнові права засновника/члена ФГ, ні його частка у складеному капіталі ФГ. Таким чином, загальна норма щодо обсягу спадкової маси не містить заборон щодо спадкування вказаних майнових прав (частки).


Нормами ст. 36 ЗУ «Про фермерське господарство» встановлено, що рішення про припинення діяльності ФГ приймається виключно у разі, якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому законом.


Відповідно до норм ст.19 ЗУ «Про фермерське господарство», до складу майна ФГ (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами ФГ до його складеного капіталу.


Отже виходячи зі змісту ст.19 Закону «Про фермерське господарство», поняття «майно фермерського господарства» та «складений капітал» є тотожними.


Відповідно до роз'яснень, які містяться в п.23 постанови Пленуму ВСУ №7 від 30.05.2008 «Про судову практику у справах про спадкування», у разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження. У зв'язку із відмовою нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на майнові права засновника ФГ, спадкоємець має звернутися до суду.


Стала судова практика

В даній категорії справ про визнання права на майнові права засновника ФГ в порядку спадкування суди неодноразово приходили висновку про можливість спадкування таких прав, зокрема, з урахуванням тих обставин, що на час утворення ФГ його складений капітал становив 0 грн., проте на момент спадкування господарству належить на праві власності майно, яке входить у цілісний майновий комплекс ФГ та складається із майна, набутого ФГ на законних підставах.


Рішення від 27.01.2020 року у справі №311/350/19, яке набуло законної сили 03.03.2020 року;

Рішення від 11.03.2021 року у справі №310/6377/20;

Рішенням від 21.01.2021 року у справі №680/750/20, яке набуло законної сили 23.02.2021 року.98 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page