top of page

Спадкування земельної ділянки, що знаходиться в оренді

Автор Поліна Федоренко


Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) - стаття 1216 ЦК України.

Право власності на земельну ділянку в порядку спадкування переходить до них на загальних підставах без зміни її цільового призначення.


Відповідно до законодавства, зміна власника земельної ділянки (орендодавця) не є підставою для припинення договору оренди землі, укладеного зі спадкодавцем, оскільки згідно норм ст. 148¹ ЗК України до особи, яка набула право власності на З/Д, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на З/Д переходять права та обов’язки попереднього власника З/Д за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.


До закінчення терміну оренди новий власник не має права в односторонньому порядку розірвати договір, крім випадку, коли в договорі оренди не прописано, що смерть орендодавця є підставою для припинення дії договору (зазвичай такий пункт не прописується в договорах орени).


Особа, яка набула право власності на З/Д, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148¹ ЗК України.


Такі дії є бажаними для нового власника, оскільки неповідомлення новим власником про свої права на спадкове майно і ненадання орендодавцем необхідних платіжних реквізитів для виплати йому орендної плати, позбавляє орендаря можливості належним чином виконати своє зобов`язання за договором оренди, зокрема, сплатити орендну плату у встановлений договором строк. За відсутності у орендаря даних про нового власника земельної ділянки, він не має фактичної можливості сплатити йому орендну плату, отже, не несе відповідальність за невиконання зобов`язання щодо її сплати.


Отже перехід права власності на з/Д в порядку спадкування не є підставою для припинення договору оренди, проте є підставою для внесення змін до діючого договору оренди.


Після переоформлення права власності на З/Д, спадкоємець може внести зміни в чинний договір оренди. Для зміни договору, новий власник землі має надати орендарю копію свідоцтва про право на спадщину, копію документів, що засвідчують особу нового власника земельної ділянки, копію витягу з ЄДРРП та проект додаткової угоди до договору, яку обов’язково потрібно зареєструвати.


В додатковій угоді новий власник З\Д надає свою пропозицію щодо змін умов договору, зокрема розміру орендної плати.

Додаткова угода направляється орендарю засобами поштового зв’язку з рекомендованим повідомлення про вручення та описом вкладення у цінний лист.


В разі незгоди орендаря з вимогами спадкоємця щодо внесення змін до діючого договору оренди це може бути предметом судового спору.


Орендна плата за користування земельною ділянкою має бути виплачена спадкоємцю у повному обсязі, відповідного до з умов договору оренди, але тільки після переоформлення права власності на земельну ділянку.


Власникам землі, які звернуться до нас за допомогою, спеціалісти Земельний фонд України підготують більш детальні консультації.

Щодо отримання консультацій та послуг звертайтесь до Сергій Коновалов написавши в особисті повідомлення3 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page